Voda: Monitoring 2018

Vsebina: Letna poročila
Zavod za zdravstveno varnost Maribor
   
Letna poročila
28.03.2017 Poročilo pitna voda 2017 (PDF, 2,9MB)

 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, javni zavod Maribor
LETO 2018 – Monitoring Pitne Vode
Rezultati  monitoringa vseh odvzetih vzorcev pitne vode  v letu 2018
 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, javni zavod Maribor
LETO 2018 – notranji nadzor
04.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 914KB)  
04.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ DOBROVNIK (PDF, 959KB)  
04.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE STREHOVCI 30 (PDF, 915KB)  
04.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE STREHOVCI 72 (PDF, 914KB)  
08.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu CVETLIČARNA FERENČAK TRNJE 58 (PDF, 1125KB)  
08.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA ŽABJEK, ŽIŽKI 78 (PDF, 1125KB)  
08.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ ČRENŠOVCI (PDF, 1125KB)  
08.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ VELIKA POLANA (PDF, 1341KB)  
10.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 910KB)  
15.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE STOLP (PDF, 990KB)  
15.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAKARDI BAG GOMILICA (PDF, 1726KB)  
17.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC GABERJE (PDF, 943KB)  
22.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ SREDNJA BISTRICA (PDF, 1127KB)  
22.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu TRGOVINA GODINA DOLNJA BISTRICA 92 (PDF, 1127KB)  
24.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ DOBROVNIK (PDF, 1127KB)  
24.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ I LENDAVA (PDF, 1127KB)  
29.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ KOBILJE (PDF, 1070KB)  
29.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ ODRANCI (PDF, 1071KB)  
29.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ TURNIŠČE (PDF, 1071KB)  
05.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H1, DOLNJA BISTRICA 1A (PDF, 1128KB)  
05.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOM STAREJŠIH VELIKA POLANA (PDF, 1128KB)  
05.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC ŽUPANČIČEVA LENDAVA (PDF, 1270KB)  
12.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC ŽUPANČIČEVA LENDAVA (PDF, 991KB)  
12.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PETROL ODRANCI (PDF, 1128KB)  
12.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC SREDNJA BISTRICA (PDF, 1128KB)  
14.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 1164KB)  
19.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAKARDI BAR, GOMILICA (PDF, 1347KB)  
19.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN ČRENŠOVCI (PDF, 1346KB)  
19.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE STREHOVCI 72 (PDF, 1070KB)  
27.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DSŠ LENDAVA(PDF, 1128KB)  
27.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LABEL MOSTJE 48(PDF, 1128KB)  
27.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LASTORIA HOTIZA (PDF, 1128KB)  
27.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ KOBILJE (PDF, 1128KB)  
05.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu CVETLIČARNA FERENČAK, TRNJE 58 (PDF, 1129KB)  
05.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE BREZOVICA 29 (PDF, 1129KB)  
05.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR TIFFANI, ČRENŠOVCI (PDF, 1551KB)  
06.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 1490KB)  
06.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu IZVIR KRANJČEVA (PDF, 997KB)  
12.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA KOREN, RENKOVCI 2 (PDF, 1129KB)  
12.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OS SREDNJA BISTRICA (PDF, 1128KB)  
21.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOS II LENDAVA (PDF, 1203KB)  
26.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu KVATRO BAR DOLINA (PDF, 1204KB)  
26.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu GOSTILNA BOGDAN, ODRANCI, MLADINSKA6 (PDF, 1204KB)  
27.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR MEDEA, DOLGA VAS (PDF, 1203KB)  
27.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE KOT, RIBIŠKA 12 (PDF, 1202KB)  
27.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ KOBILJE (PDF, 1203KB)  
15.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC DOBROVNIK (PDF, 2716KB)  
19.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRALIŠČE TURNIŠČE (PDF, 1715KB)  
26.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu MERCATOR DOBROVNIK (PDF, 1433KB)  
03.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČISTILNA NAPRAVA, MALA POLANA (PDF, 1204KB)  
03.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H1, TRNJE 150 (PDF, 1204KB)  
04.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR BALIGAČ, DOLNJI LAKOŠ (PDF, 1066KB)  
04.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 1285KB)  
09.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE (PDF, 1423KB)  
09.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA ŽABJEK, ŽIŽKI (PDF, 1614KB)  
11.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC TOMŠIČEVA, LENDAVA (PDF, 1203KB)  
16.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOLNJA BISTRICA 160B (PDF, 1203KB)  
16.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu TRNJE 86, HIDRANT (PDF, 1228KB)  
18.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ II LENDAVA (PDF, 1202KB)  
18.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu GOSTILNA KOLODVOR, LENDAVA (PDF, 1203KB)  
23.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H1, TURNIŠČE, ULICA 4. MAJA (PDF, 1204KB)  
23.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA OB ČRNCU, ODRANCI (PDF, 1203KB)  
23.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC SREDNJA BISTRICA (PDF, 1203KB)  
24.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ II LENDAVA (PDF, 2714KB)  
25.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE (PDF, 1285KB)  
08.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu MERCATOR DOBROVNIK (PDF, 1204KB)  
08.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE(PDF, 1065KB)  
08.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ GENTEROVCI (PDF, 1202KB)  
16.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PIZZERIJA MALIBU, KAPCA (PDF, 1203KB)  
16.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA LASTORIA HOTIZA (PDF, 1432KB)  
21.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu CVETLIČARNA FERANČAK, TRNJR 58 (PDF, 1203KB)  
21.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H4, MLADINSKA 4, ODRANCI (PDF, 1201KB)  
23.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PITNIK PRI KOSTANJU, LENDAVA (PDF, 1203KB)  
23.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC_GABERJE (PDF, 1203KB)  
28.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC TURNIŠČE (PDF, 1567KB)  
29.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ DOBROVNIK (PDF, 1202KB)  
29.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LABEL MOSTJE (PDF, 1203KB)  
05.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA HORVAT, ČRENŠOVCI (PDF, 1202KB)  
06.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 1284KB)  
11.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA KAMIN ŽIŽKI (PDF, 1203B)  
11.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H 3, TRNJE 86 (PDF, 1372KB)  
11.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN ČRENŠOVCI (PDF, 1614KB)  
12.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu IZVIR KRANJČEVA (PDF, 1067KB)  
12.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu GOSTILNA KOLODVOR, LENDAVA (PDF, 1200KB)  
14.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H 3, TRNJE 86 (PDF, 1203KB)  
15.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE NEKLORIRANA (PDF, 1066KB)  
15.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE STOLP (PDF, 1075KB)  
15.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H 3, TRNJE 86 (PDF, 1203KB)  
15.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H 2 DOLNJA BISTRICA 163 (PDF, 1134KB)  
20.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ SREDNJA BISTRICA (PDF, 1134KB)  
20.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC HOTIZA (PDF, 1133KB)  
20.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ TURNIŠČE (PDF, 1330KB)  
26.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE STOLP (PDF, 1330KB)  
26.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PETROL ODRANCI (PDF, 1333KB)  
26.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR BALIGAČ, DOLNJI LAKOŠ (PDF, 1333KB)  
26.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu KVATRO BAR, DOLINA (PDF, 1333KB)  
03.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BIFE BLAGOVNICA, LENDAVA (PDF, 1203KB)  
03.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 1284KB)  
03.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OBČINA KOBILJE (PDF, 1202KB)  
03.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu TRGOVINA MERCATOR, DOBROVNIK (PDF, 1203KB)  
09.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE (PDF, 901KB)  
09.07.2018

Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT 1, GASILSKA 37, ČRENŠOVCI (PDF, 1057KB)

 
16.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu CVETLIČARNA FERENČAK. TRNJE (PDF, 913KB)  
16.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H1, DOLINASKA 13, ODRANCI (PDF, 913KB)  
16.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H3, DOLNJA BISTRICA 144(PDF, 914KB)  
23.7.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE STREHOVCI 72 (PDF, 911KB)  
23.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PETROL, DOLNJI LAKOŠ (PDF, 911KB)  
23.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN KOBILJE (PDF, 1040KB)  
24.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H1, GOMILICA 122A (PDF, 914KB)  
27.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT KOBILJE 231 (PDF, 911KB)  
27.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN KOBILJE (PDF, 913KB)  
31.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H3, DOLNJA BISTRICA 144 (PDF, 831KB)  
01.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 812KB)  
01.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LABEL, MOSTJE (PDF, 913KB)  
01.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PITNIK PRI KOSTANJU, LENDAVA (PDF, 913KB)  
06.08.2018

Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT1, GASILSKA 37, ČRENŠOVCI (PDF, 813 KB)

 
06.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LERO BAR, PETIŠOVCI (PDF, 913 KB)  
06.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA ŽABJEK, ŽIŽKI 78(PDF, 913 KB)  
06.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu CVETLIČARNA FERENČAK, TRNJE (PDF, 913 KB)  
13.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE(PDF, 814 KB)  
13.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PETROL ODRANCI(PDF, 914KB)  
13.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT, SREDNJA BISTRICA 91 (PDF, 759KB)  
13.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE DOLNJA BISTRICA 160 B (PDF, 1189KB)  
20.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR TORCIDA, GORNJI LAKOŠ (PDF, 914KB)  
20.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu KVATRO BAR, DOLINA (PDF, 914KB)  
20.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE STREHOVCI 30 (PDF, 913KB)  
20.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PETROL DOLNJI LAKOŠ (PDF, 914KB)  
20.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE STREHOVCI 30 (PDF, 913KB)  
03.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN DOBROVNIK (PDF, 914KB)  
03.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC GABERJE (PDF, 1161KB)  
04.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ ČRENŠOVCI (PDF, 1287KB)  
10.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ SREDNJA BISTRICA (PDF, 813KB)  
10.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR MINUTA, NEDELICA 115 A (PDF, 1935KB)  
12.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN GREGORČIČEVA LENDAVA (PDF, 1190KB)  
17.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE (PDF, 963KB)  
17.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu TRGOVINA GODINA, DOLNJA BISTRICA (PDF, 814KB)  
17.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ ODRANCI (PDF, 915BK)  
17.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC SREDNJA BISTRICA (PDF, 815KB)  
26.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LERO BAR, PETISOVCI (PDF, 915KB)  
26.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OSNOVNA ŠOLA KOBILJE (PDF, 915KB)  
26.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ DOBROVNIK (PDF, 1219KB)  
02.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 962KB)  
02.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DSŠ LENDAVA (PDF, 1062KB)  
02.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu KOT, RIBIŠKA 12 (PDF, 913KB)  
05.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu GOMILICA 58 A, ŠARKEZI (PDF, 914KB)  
05.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAKARDI BAR GOMILICA (PDF, 914KB)  
08.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT1, ŽIŽKI 25 (PDF, 914KB)  
08.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT 4, DOLNJA BISTRICA 132 (PDF, 814KB)  
10.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR MLINARIČ (BIVŠA MEDEA), DOLGA VAS (PDF, 9142KB)  
11.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA HORVAT, ČRENŠOVCI (PDF, 1135KB)  
15.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN TURNIŠČE (PDF, 963KB)  
16.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN KOBILJE (PDF,913KB)  
16.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC DOBROVNIK (PDF,914KB)  
18.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA HORVAT ČRENŠOVCI (PDF,915KB)  
22.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR TROPICANO, SREDNJA BISTRICA (PDF,915KB)  
23.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC GABERJE (PDF,916KB)  
23.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC TOMŠIČEVA, LENDAVA (PDF,816KB)  
05.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE, LENDAVA (PDF,962KB)  
05.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT , TRNJE 150(PDF,914KB)  
12.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ SREDNJA BISTRICA (PDF, 915KB)  
14.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LABEL D.O.O. LENDAVA (PDF,814KB)  
14.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ GENTEROVCI (PDF,914KB)  
20.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu MERCATOR DOBROVNIK(PDF,814KB)  
20.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT NEDELICA 48 (PDF,914KB)  
27.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ II LENDAVA (PDF,915KB)  
27.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu KVATRO BAR DOLINA (PDF,1063KB)  
27.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ KOBILJE (PDF,915KB)  
20.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE (PDF,1333KB)  
05.12.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF,813KB)  
05.12.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT, JAGODIŠČE 2, ČRENŠOVCI (PDF,914KB)  
11.12.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu CVETLIČARNA FERENČAK TRNJE 58 (PDF,915KB)  
11.12.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA ŽABJEK, ŽIŽKI 78 (PDF,914KB)  
11.12.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN ČRENŠOVCI (PDF,1192KB)  
18.12.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BS PETROL ODRANCI (PDF,915KB)  
18.12.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC DOBROVNIK (PDF,915KB)  
18.12.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC SREDNJA BISTRICA (PDF,815KB)  
18.12.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC TURNIŠČE (PDF,2032KB)  

Arhiv analiz: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018