Sporočila z oznako »vodovod«

Pomurski vodovod


KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM A

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A je del celovitega reševanja vodooskrbe Pomurja, in sicer projekta »Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja«.


Zakonske podlage za projekt

Na podlagi Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 41/2004, 20/2006, 70/2008, 108/2009), Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/2007) ter Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, (Uradni list RS, št. 32/1993) morajo biti lokalne skupnosti sposobne zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom, med drugim tudi oskrbo z neoporečno pitno vodo, kar je tudi podlaga in razlog za pristop k projektu.

Podlaga za izvedbo projekta je tudi Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS. Št. 87/2009), ki opredeljuje, da se vlaganja v infrastrukturo za oskrbo Pomurske regije s pitno vodo izvedejo iz nacionalnih in kohezijskih sredstev državnega proračuna. Vrednost in letna dinamika financiranja projekta se določi s sprejetim projektom po postopku njegove potrditve s strani organa upravljanja v skladu s pravili državnih pomoči in kohezijske politike Evropske unije. Za izvedbo projekta v času trajanja zakona pa je odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor kot posredniško telo na področju kohezijske politike. Sredstva se zagotovijo na njegovih proračunskih postavkah.

Več »

Datum: 15. 06. 2010 | Objavljeno v Projekti |

Priporočamo uživanje vodovodne pitne vode

V članku Neprijetna resnica o vodi iz plastenke, objavljenjem na spletni strani RTVSLO, dr. Lučka Kajfež Bogataj in drugi strokovnjaki opozarjajo na to, da je vsakodnevna raba vode iz plastenke nepotrebna, saj je vodovodna pitna voda visokokvalitetna, sveža in bogata s kisikom.
Tudi lendavska voda, ki jo zajemamo iz vodnega zajetja Gaberje, velja za visokokakovostno. Izvajamo pa tudi predpisane stalne kontrole, ki so objavljene na naši spletni strani in to potrjujejo.

Več si lahko preberete na spodnjem naslovu:
http://www.rtvslo.si/okolje/neprijetna-resnica-o-vodi-iz-plastenke/211153

Datum: 31. 08. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Prevzeli vzdrževanje vodovodnega sistema

Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava, ki je v 100% lasti Občine Lendava, je upravljavec  vodovodnega omrežja od leta 2008. Z julijem 2009 pa je javno podjetje zaposlilo dva izkušena vodoinstalaterja in prevzelo pod svoje okrilje tudi vzdrževanje vodovodnega sistema.

Z vodovodnim sistemom trenutno oskrbujemo 6.165 odjemnih mest, fizičnih in pravnih oseb, mesečna poraba vode pa naša okoli 40 tisoč m3.

Morebitne tehnične težave na sistemu lahko sporočite na telefonsko številko 02/577 62 85, izven delovnega časa pa na številko dežurni vodovodar: 041/652 724.

Datum: 12. 08. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Jaspers prišel iz Luxemburga preveriti projekt vodovoda

V torek, 31. marca je bil v Lendavi delovni sestanek predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor, Službe vlade za regionalno politiko in lokalno samoupravo ter Jaspers-a (bruseljske podporne institucije za evropske projekte, ustanovljene s strani Evropske komisije, Evropske investicijske banke in EBRD) s pripravljavci tehnične in investicijske dokumentacije ter vlog za projekt pomurskega vodovoda.

Delovni sestanek, kjer je sodelovalo tudi podjetje Eko-park, se je pokazal kot potreben in dobrodošel, saj so se udeleženci uspeli dogovoriti kako pripeljati projekt do sofinanciranja in končne realizacije. Predstavniki Jaspers so ocenili projekt kot koristen za regijo ter podali nekaj koristnih napotkov za kakovostno pripravo vlog za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada.

Datum: 02. 04. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Eko-park pripravlja vlogo za pomurski vodovod-sistem A

Potem, ko je podjetje Eko-park uspešno privedlo skupino projektov šestih občin, Dolinska kanalizacija (v skupni vrednosti 27 mio €), do izdaje odločbe za dodelitev sredstev iz Kohezijskega sklada, je sedaj podpisalo še pogodbo za pripravo vloge za prijavo projekta pomurski vodovod – sistem A, ki se prav tako pripravlja za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada. S tem občine potrjujejo zaupanje v strokovnost projektnega in svetovalnega dela podjetja Eko-park.

Datum: 02. 04. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Priklopili vas Kot na vodovodni sistem Lendava

Občina Lendava je leta 2006 izgradila vodovodno cev do vasi Kot, ki je vse do sedaj še naprej koristila svoj vaški vodovod. Decembra smo se upravljavec in predstavniki Krajevne skupnosti ter vaščani uspeli dokončno dogovoriti za prehod uporabnikov na osrednji vodovodni sistem Lendava. Vodovod vasi Kot smo decembra uspešno priklopili na osrednji vodovodni sistem občine Lendava in s tem zagotovili redno in kakovostno oskrbo z vodo za 128 prebivalcev.

Nepriključena na osrednji vodovodni sistem občine Lendava tako ostaja še vas Hotiza, ki jo planiramo priklopili v okviru projekta pomurskega vodovoda, ki je že v fazi priprave tehnične in investicijske dokumentacije.

Datum: 26. 01. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Komunala Lendava ostaja le vzdrževalec omrežja

S prvim januarjem je prevzelo dejavnost oskrbe s pitno vodo v lendavski občini javno podjetje Eko Park Lendava, pravni naslednik občinskega podjetja Poslovni park Lendava. Dosedanji upravljavec vodovodnega sistema Komunala Lendava je po pogodbi samo še vzdrževalec omrežja.

“Delitev dejavnosti na upravljanje in vzdrževanje vodovodnega sistema ne bo podražila vode ali dvignila končne cene za uporabnike”, je na vprašanje, ali se bo delitev pristojnosti poznala pri ceni, ogovoril v. d. direktorja podjetja Tibor Hebar.

Več »

Datum: 17. 01. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |
  • Stran 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >