Sporočila z oznako »Kobiljski zadrževalnik«

Uspešno delovanje Kobiljskega zadrževalnika

Objekt Kobiljski zadrževalnik je bil zgrajen leta 2008 v okviru istoimenskega projekta, ki je bil sofinanciran s strani EU, sosedskega programa INTERREG IIIA (SLO-HU-CRO), države Slovenije in države Madžarske ter na slovenski strani voden s strani Eko-parka.

Med 6. in 11. februarjem je padla večja količina padavin, istočasno pa smo bili priča še izredno hitremu taljenju snega, kar je povzročilo porast vodostajev in nevarnost poplav. Upravljavec je tako v zadrževalniku zaprl zapornice in zadržal na območju zadrževalnika približno 2 mio m3 vode. To je po mnenju strokovnjakov zaščitilo okoliška naselja pred skoraj gotovimi poplavami, tako na madžarski kot slovenski strani meje.

Objekt je tako uspešno prestal prvo resno preizkušnjo in se pokazal kot pomemben element varovanja pred visokimi vodami ter potrdil, da je bila odločitev za izvedbo in sofinanciranje projekta Kobiljski zadrževalnik dobra.

Datum: 15. 02. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Kobiljski zadrževalnik


 • Projekt: Kobiljski zadrževalnik
 • Vir sredstev: Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006
 • Razpis: pobuda Skupnosti Interreg III A, Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006 (2. razpis)
 • Pogodbeni organ: SVLR – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 • Delež sofinanciranja EU (Interreg IIIA): 29,2 %
 • Obdobje izvajanja investicije: februar 2006 – februar 2008
 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj
 • Ukrep: Trajnostna raba naravnih virov in varstvo okolja
 • Vrsta projekta: Skupni projekt
 • Čezmejni partner – soprijavitelj: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóság (Zahodno-podonavska direkcija za varstvo okolja in vodno gospodarstvo),
 • Slovenski partner: Ministrstvo za okolje in prostor

Več »

Datum: 04. 03. 2008 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |

Kobiljski zadrževalnik

Kobiljski zadrževalnik je bil najboljše ocenjeni projekt med vsemi prijavami za sredstva Interreg III A (Slo-Hu-Cro). Za Občino Lendava je prijavo projekta pripravil PP-iženiring. Hkrati je to projekt, katerega izvedba pomeni skupni čezmejni nastop pri reševanju problematike poplavne varnosti naselij ob Kobiljskem potoku v Sloveniji in na Madžarskem z enotno investicijo. Po dolgotrajnih in strokovno zahtevnih usklajevanjih, koordiniranih s strani PP-inženiring, so vključene strani 18.6.07 podpisale pogodbe za začetek izvajanja projekta v vrednosti 2.474.141,00 EUR.

Priloga: Sporocilo_za_medije_18.6.2007.pdf

Datum: 04. 07. 2007 | Objavljeno v Novice in obvestila |