Sporočila z oznako »čezmejno«

Model čezmejnega partnerstva na trgu dela


  • Naziv:MODEL ČEZMEJNEGA PARTNERSTVA NA TRGU DELA
  • Vir sredstev: program PHARE CBC
  • Razpis: Phare CBC Slovenija/Madžarska, »Maksimizacija človeških virov v obmejni regiji«
  • Pogodbeni organ: MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  • Vrednost projekta: 198.020,00  EUR oz. 47.453.512,80 SIT
  • Višina in delež sofinanciranja: 178.217,00 EUR oz. 90 % od vrednosti projekta
  • Obdobje izvajanja projekta: september 2005 – november 2006

Splošni cilj:

 

vzpostavitev trajnostnih partnerstev na trgu dela na prekomejnem območju dveh držav, ki sta vstopili v EU in povečanje možnosti zaposlovanja predvsem dolgotrajno brezposelnih, mladih in žensk.

Namen:

povečati zaposljivost s pomočjo trajnostnega partnerstva na trgu dela in skupne informacijske tehnologije, vzpostavitev sodelovanja med institucijami in organizacijami na  trgu dela, podjetniki in njihovimi združenji ter lokalno skupnostjo na obeh straneh meje v obliki teritorialnega partnerstva.

Datum: 28. 11. 2006 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |