Poslovno-industrijska cona Lendava: OSNOVNI PODATKI

Zemljišča

Skupna površina poslovno industrijski park obsega 186 ha površin, ki so v okviru prostorskega plana Občine Lendava. Za investitorje imamo na voljo 50 ha razpoložljivih površin in 16 ha že komunalno opremljenih zemljišč. Investitorjem so na voljo parcele velikosti 2000 m2, ki jih lahko glede na zahteve investitorjev združujemo v večje komplekse. Zemljišče je last Občine Lendava.


Zgradbe

V poslovno industrijskem parku deluje podjetniški inkubator. Na voljo ima proizvodne in pisarniške prostore v skupni velikosti 3.657 m2 z vso potrebno infrastrukturo (elektrika, voda, plin, ogrevanje, klimatska naprava, telefon, kanalizacija, odvoz smeti, parkirišče, dovozna cesta, tovorno dvigalo).

Zgradba je last Razvojnega javnega sklada Lendava.


V poslovnem parku so najpomembnejše panoge

rafinerija, kemija, gradbeništvo, kovinsko predelovalna industrija, logistika.


Infrastruktura

Poslovno industrijski park ima v celoti zgrajeno komunalno infrastrukturo. Pripravljena je za vzpostavitev ekološko neoporečnim gospodarskim dejavnostim.
Investitor lahko glede na potrebe izbere posamezno zemljišče v najmanjši velikosti 2000 m2, seveda pa se glede na potrebe, posamezna zemljišča lahko združujejo v večjo celoto.Vlagateljem je na razpolago naslednja infrastruktura:

 • Osnovni vod za električno napeljavo 20 kW.
  – Za širitev industrijske cone je zgrajena trafo postaja moči 630 kW
  – Možnost direktnega dostopa do električnega omrežja
 • Vod telefonskega omrežja in vod optičnega omrežja
 • Plinovodno omrežje
  – Srednji tlak 2,5 bar in nizki tlak 20 mbar
  – Možnost direktnega priklopa večjih uporabnikov
 • Industrijski vodovod premera fi ø 400 mm in mestni vodovod za pitno vodo premera ø 220 mm
 • Kanalizacijski vod, ki je priključen na čistilno napravo kapacitete 27.000 enot
 • Ekološka neoporečna sežigalnica bioloških odpadkov.
  – Zbiranje vseh kovinskih, bioloških in drugih odpadkov
 • Industrijski železniški tir
 • Javna razsvetljava
 • Naftovod
 • Toplovod