Podjetje: Reference

Referenčni gradbeno inženirski projekti (nadzor/koordinacija/vodenje projekta):

 • izgradnja vodovodnega sistema Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A
 • izgradnja vodovoda Gaberje – Kapca
 • izgradnja kanalizacijskega omrežja II. faza
 • izgradnja hišnih priključkov za kanalizacijo I. faza
 • infrastrukturna in komunalna oprema poslovne – industrijske cone Lendava
 • tekoče letno vzdrževanje občinskih cest


Naši naročniki:

 • Občina Lendava
 • Občina Črenšovci
 • Občina Dobrovnik
 • Občina Kobilje
 • Občina Odranci
 • Občina Turnišče
 • Občina V. Polana
 • Terme Lendava
 • Lek, član skupine Sandoz, Lendava