Podjetje: Osnovni podatki

Osnovni podatki o podjetju:

Vodstvo

Ime in priimek Funkcija E-mail naslov:
Jožef Gerenčer Direktor jozef.gerencer@eko-park.si
     
     

 

Zgodovina

Družba je bila ustanovljena leta 2004, v register je bila vpisana 18.05.2004. Leta 2006 se je preoblikovala, spremenila ime v Poslovni park – inženiring in začela razvijati ob consultingu že inženiring dejavnost.

Družba je vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetij Inženirske zbornice Slovenije pod ev. številko: 2631.

Z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK Kft. Lendva, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lendava na svoji 4. seji dne 26.03.2007 (Uradni list RS št.33/07) se je ustanovilo javno podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK Kft. Lendva, kot družba z omejeno odgovornostjo za opravljanje dejavnosti, ki so navedene v odloku kot gospodarske javne službe.

Občinski sveti Občine Lendava, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana so sprejeli novi Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK Kft. Lendva, s katerim so vse občine postale solastnice javnega podjetja (Uradni list RS, št. 4/2013).

Podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK Kft. Lendva je registrirano pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti s sklepom Srg 2007/00406 z dne 16.07.2007 pod št. reg. vložka 1/02808/00. Osnovni kapital družbe: 509.356,30 EUR.

Zaposleni

Družba ima trenutno:

  • 25 redno zaposlenih in
  • 10 javnih delavcev,
  • občasni delavci, ki opravljajo družbeno koristno delo.

KONTAKTNE INFORMACIJE

Povezava: Kontaktne informacije