Podjetje: Dejavnost

Osnovna dejavnost podjetja je oskrba s pitno vodo, vzdrževanje cest in javnih površin.

Glavna dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):

 • 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
 • 38.110  Zbiranje in odvoz nenenavrnih odpadkov
 • 29.000 Sanir. okolja in dr. ravnanje z odpadki
 • 42.110 Gradnja cest
 • 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • 81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 • 81.300 Urej. in vzdržev. zelen. površ. in okolice

 

Področja dejavnosti

 • oskrba s pitno vodo
 • odvajanje odpadnih fekalnih voda (kanalizacija)
 • urejanje in vzdrževanje javnih površin in cest
 • zbiranje in odvoz odpadkov
 • projekti

Sprejeti poslovni načrti:     POSLOVNI NAČRT 2017