Kanalizacija: Predstavitev

Eko-park izvaja storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju celotne občine Lendava, za naselje Hotiza pa tudi storitve čiščenja. Čiščenje odpadne komunalne in padavinske odpadne vode na območju celotne občine Lendava, razen za naselje Hotiza, izvaja Čistilna naprava Lendava d.o.o. (ČNL d.o.o.).

2016 Program GJS KANALIZACIJA LENDAVA 2014-2017_PRILOGA l.2016_ČB

2015 Program GJS KANALIZACIJA LENDAVA 2014-2017_čistopis (brez ekonomike)

2017 PROGRAM KANALIZACIJA HOTIZA 2017-2020_(brez ekonomike)