CENIK: Občina Kobilje

Cenik komunalnih storitev

CENIK: OSKRBA S PITNO VODO
VODARINA   Enota Cena za vodarino, brez DDV
Cena za vodarino, z 9,5% DDV
Vodarina – GJS   €/m3 0,52206 0,57166
OMREŽNINA Faktor Enota Cena za priključek, brez DDV
Cena za priključek, z 9,5% DDV
DN < 20 1 EUR/mesec 3,50890 3,84225
20< DN < 40 3 EUR/mesec 10,52670 11,52674
40< DN <50 10 EUR/mesec 35,0890 38,42246
50< DN <65 15 EUR/mesec 52,6335 57,63368
65< DN <80 30 EUR/mesec 105,5670 115,26737
80< DN <100 50 EUR/mesec 175,4450 192,11228
100< DN <150 100 EUR/mesec 350,8900 384,22455
150 < 200 EUR/mesec 701,2670 768,44910
SUBVENCIJA OMREŽNINE-VODARINA Faktor Enota subvencija brez DDV
subvencija  z 9,5% DDV
DN < 20   EUR/mesec -1,75445 -1,92112
20< DN < 40   EUR/mesec -5,26335 -5,76337
40< DN <50   EUR/mesec -17,54450 -19,21123
50< DN <65   EUR/mesec -26,31675 -28,81684
65< DN <80   EUR/mesec -52,63350 -57,63368
80< DN <100   EUR/mesec -87,72250 -96,05614
100< DN <150   EUR/mesec -175,4450 -192,11228
150 <   EUR/mesec -350,8900 -384,22455
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125
Cene veljajo od dne 1.7.2020.

CENIK: Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik 0,1000 0,1095 €/m3
Čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik 0,3000 0,3285 €/m3
Omrežnina – odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik 1,5000 1,6425 EUR/mes
Omrežnina – čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik 1,5000 1,6425 EUR/mes
Okoljska dajatev – odpadne vode Cena brez DDV v EUR Cena z DDV v EUR
EM
Priklopljeni na kanalizacijsko omrežje in ČN 0,0500 0,0548 €/m3
Nimajo urejene kanalizacije 0,5000 0,5475 €/m3
Cene veljajo od dne 01.04.2018.