Projekti – zaključeni

Zloženke zdaj tudi na spletu

Spoštovani!

Zloženke Zdrava pitna voda, Naravi vračamo čisto vodo in Ohranimo bogastvo domačih voda smo za vas pripravili tudi v pdf različici tako, da jih lahko najdete tudi tukaj na naši spletni strani. Tudi tako želimo prispevati k varovanju narave in čim bolj zdravemu in urejenemu okolju v katerem bivamo. Pri tem smo lahko uspešni le skupaj, prispeva pa vsak posameznik s svojim vestnim in odgovornim ravnanjem do okolja.

Zdrava_pitna_voda_iz_pipe

Naravi-vracamo-cisto-vodo (kanalizacija)

Vodotoki_ohranimo-bogastvo-domacih-voda

 

Datum: 07. 06. 2012 | Objavljeno v Novice in obvestila, Projekti - zaključeni |

Dijaki na ogled postavili več kot trideset idejnih rešitev ureditve površin ob vodotokih v Lendavi

Na Dvojezični srednji šoli Lendava je 12. januarja potekala predstavitev del in otvoritev razstave idejnih rešitev za ureditev površin ob vodotokih v Lendavi.
Dela so na treh arhitekturnih delavnicah, ki so potekale v lanskem letu od oktobra do decembra, pripravili dijaki tretjega letnika gimnazijske ter četrtega letnika ekonomske in tehnične smeri.
Mladi so ustvarjali na treh tematikah: Vodotoki – naravno v urbanem, Ureditev vodotoka kot del mestnega jedra in Urbana in parkovna oprema.


Več »

Datum: 20. 01. 2012 | Objavljeno v Novice in obvestila, Projekti - zaključeni |

Dijaki pripravili zanimive in pestre rešitve za ureditev obvodnega parka

Po uspešno izpeljani prvi delavnici smo v začetku novembra z gimnazijci Dvojezične srednje šole Lendava izvedli drugo delavnico v sklopu projekta WEP – Voda je biser okolja.
V tokratni delavnici smo obravnavali tematiko “Ureditve vodotoka kot dela mestnega parka”. Dijaki so raziskovali potenciale vodotoka in oblikovali obvodni park med Kobiljskim potokom in Ledavo. Mentorstvo in vodenje delavnice so tudi tokrat prevzeli Metka Pretnar, arhitektka, Robert Recek, arhitekt in Tina Merica, krajinska arhitektka.


Več »

Datum: 15. 11. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila, Projekti - zaključeni |

Dijaki dvojezične srednje šole Lendava sooblikujejo vodotoke v Lendavi

Ob Tednu arhitekture in prostora smo v javnem podjetju Eko-park d.o.o. Lendava, v sklopu projekta “Voda je biser okolja”, z dijaki dvojezične srednje šole Lendava 4. oktobra 2011 izvedli prvo od skupaj treh delavnic in predavanj na tematiko vodotokov v domačem okolju. Dijaki so pod mentorstvom Tine Merica, krajinske arhitektke ter arhitekte Metke Pretnar in arhitekta Roberta Receka spoznali naravo vodotokov in njihov pomen za mesto.

Več »

Datum: 07. 11. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila, Projekti - zaključeni |

Zloženka “Zdrava pitna voda iz pipe”

V okviru projekta Voda je biser okolja smo izdelali zloženko, ki so jo prejela vsa gospodinjstva v Občini Lendava. Zloženka je izdana z namenom informiranja in osveščanja uporabnikov vode, pri čemer je zelo pomembno vedeti, da na kakovost vodnih virov vplivamo z našim vsakdanjim ravnanjem. Varovanje okolja in površinskih voda pomembno vpliva na  kakovost virov pitne vode.

Zloženka je dosegljiva na naslednji povezavi: Zdrava_pitna_voda_iz_pipe

Datum: 03. 11. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila, Projekti - zaključeni |

V Lendavi pijemo zdravo pitno vodo

V Sloveniji je podzemna voda glavni vir pitne vode, na območju Lendave pa edini. Da iz lendavskega vodovodnega omrežja več kot 10.000 prebivalcem priteka zdrava pitna voda iz pipe, je v četrtek, 22. septembra 2011, na posvetu “Zdrava pitna voda” predstavilo devet strokovnjakov. V Mestni hiši v Lendavi so sogovorniki javnostim prikazali pregled kakovosti pitne vode v Pomurju ter spregovorili o vplivu kmetovanja in ostalih posegov v okolje na kakovost podtalnice. Predstavljena je bila tudi dvojezična brošura “Zdrava pitna voda iz pipe – V Lendavi pijemo zdravo naravno vodo / Egészséges ivóvíz a csapból – Lendván egészséges, természetes vizet iszunk”, ki jo bodo v prihodnjih dneh prejela vsa gospodinjstva v Občini Lendava.

Preberite celotno besedilo tukaj:  ZDRAVA_PITNA_VODA_PR_Obvestilo_SPLET


Datum: 28. 09. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila, Projekti - zaključeni |

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE ŠT. 2

Spoštovani ponudniki!

Priložena razpisna dokumentacija je popravljena v točki 2.20 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in sicer v točki 10. Tehnična in kadrovska sposobnost I in točki 11. Tehnična in kadrovska sposobnost II ter pogoju vezanem na sklop II. Vs eostalo v razpisni dokumentaciji je ostalo glede na objavo na tej spletni strani z dne 16.03.2011 nespremenjeno.

RD_Razpisna-dokumentacija_REVITALIZACIJA_POPRAVEK 2

Datum: 29. 03. 2011 | Objavljeno v Javna naročila, Projekti - zaključeni |