Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A

Motena dobava pitne vode v Turnišču

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Turnišču v okolici zdravstvenega doma, je danes dne 26.09.2022 motena oziroma prekinjena dobava vode v nekaterih delih naselja Turnišče.

Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 26. 09. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, pitna, Voda |

OBVESTILO UPORABNIKOM VODOVODNEGA OMREŽJA V DOBROVNIKU – ÉRTESÍTÉS A DOBRONAKI VÍZFELHASZNÁLÓKNAK

Spoštovane stranke, 

uporabnike pitne vode na območju celotnega naselja Dobrovnik obveščamo, da od 3.6.2022 naprej, ni omejitev uporabe pitne vode za prehrambene in druge namene. To pomeni, da prekuhavanje pitne vode v prehramben namen v naselju Dobrovnik, ni več potrebno.

Hvala za razumevanje!

 

Tisztelt ügyfelek,

értesitjük a Dobronak település vízfelhaszálóit, hogy 2022.06.03 -ától nincs korlátozva az ivóvíz használata élelmiszer és egyéb célokra.

Megértésüket köszönjük!

 

 

Datum: 30. 05. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A |

Polnjenje bazenov – Medencetöltés

Polnjenje bazenov

 1. Polnjenje hišnih bazenov se izvaja z vodovodne pipe preko hišnega vodomera, polnjenje si izvede stranka sama.
 2. Polnjenje hišnih bazenov iz hidrantov je dovoljeno le v primeru, da je volumen bazena nad 70 m3, s soglasjem lastnika infrastrukture(občina), ki si ga pridobi uporabnik.
 3. Polnjenje hišnih bazenov iz hidranta lahko izvede le pooblaščena oseba izvajalca GJS
 4. Obračun vode:

– Cena vode za polnjenje bazenov je enaka kot normalna poraba vode na odjemnem mestu polnjenja bazena, z vsemi storitvami vezanimi na porabo vode

– V primeru polnjenja bazena iz hidranta, uporabnik dodatno plača storitev izvajalca GJS torej polnjenje iz hidranta po dejansko porabljenem času(najmanj 1 ura) ter potne stroške. Cena vode za polnjenje bazenov je enaka kot normalna poraba vode na odjemnem mestu polnjenja bazena, z vsemi storitvami vezanimi na porabo vode

Priporočljivo je, da nam na koncu mesca v katerem se polni bazen sporočite stanje na vodomernem števcu, da količino vode za bazen ne upoštevamo v izračunu mesečne akontacije. V nadaljnjem dogovorimo o višini nadaljnje akontacije. Stanje stranka lahko sporoči tudi preko spletne aplikacije MojUpravlalec.

 

Medencetöltés

 1. A medence feltöltése vízcsapon kesztől kivitelezhető a felhasználó vízóráján keresztül, a feltöltést a felhasználó maga vitelezheti ki.
 2. A medencét tűzcsapon át csak abban az esetben lehet feltölteni, ha a medence térfogata meghaladja a 70 m3-t, az infrastruktúra tulajdonosának (község) beleegyezésével. A infrastruktúra tulajdonosának beleegyezését a felhasználó szerzi meg.
 3. A medencét tűzcsapon át csak közüzemi szolgáltató felhatalmazott személye töltheti meg.
 4. A víz elszámolása:

 – A medence feltöltésére használt víz ára, és ahoz kapcsolandó szolgáltatások árai megegyeznek a felhaszálóhelyre elszámolandó havi árakkal

–    Abban az esetben ha a medence tűzcsaponkesztül van feltöltve, be lesznek számítva a közüzemi szolgáltató szolgáltatásai, azaz az eltöltött idő (legalább 1 óra) és az utiköltségek. A medence feltöltésére használt víz ára, és ahoz kapcsolandó szolgáltatások árai megegyeznek a felhaszálóhelyre elszámolandó havi árakkal

Javasoljuk, hogy annak a hónapnak a végén, amelyben a medencét feltöltik, jelntik a vízóra állását, hogy a medence vízmennyiségét a havi átlag kiszámításakor ne vegyük figyelembe. Tobábbá az ügyféllel megállapodunk a havi átlag meggyiségéről. A vízóra állását a Moj Upravljalec webalkalmazáson keresztül is jelenthetik.

 

Datum: 25. 05. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, Voda |

UKREPI PRED PONOVNO UPORABO INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA

Glede na to, da se bodo počasi odprle vse ustanove, zavodi, šole, vrtci, trgovine, gostilne  itd., na spodnji povezavi najdete navodila oziroma ukrepe pred ponovno uporabo objektov, v katerih začasno ni bilo porabe vode.

UKREPI PRED PONOVNO UPORABO INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA

 

Datum: 06. 05. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, Voda |

Kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo

Obvestilo

V prihodnjih dnevih so napovedane nizke zunanje temperature. Posledice nizkih zimskih temperatur se pogosto kažejo na poškodovanih vodomerih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari, zato ga je pred neugodnimi vremenskimi vplivi treba ustrezno zaščititi. Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov.

Štirje nasveti, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

 1. izolirajte pokrov in notranjost jaška;
 2. z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) zaščitite merilec in ventile;
 3. preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij;
 4. ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije).

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:

 1. preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice);
 2. redno preverjajte stanje svojega vodomera;
 3. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
 4. preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko poškodovani vodomer zamenja le upravljavec vodovodnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki oziroma uporabniki sami. Vodomer je v lasti uporabnika. Uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare odgovoren sam. Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Uporabnik je vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru dolžan takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema na telefonsko številko: 041 70 70 80 (dežurni vodovodar).

 

Datum: 26. 02. 2018 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, pitna, Voda |
 • Stran 1 / 2
 • 1
 • 2
 • >