Odpadki

BREZPLAČEN DODATEN ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV, KI SO NASTALI KOT POSLEDICA POPLAV

Spoštovani uporabniki storitev zbiranja in odvoza odpadkov!

Zaradi poplav so nekateri občani utrpeli škodo, ki je povzročila poškodovanje ali uničenje premoženja, s tem pa tudi nastanek odpadkov. Zaradi tega bomo v obdobju med 30.9.2014 in 17.10.2014  ponovili akcijo zbiranja kosovnih odpadkov za tiste občane, ki so jim poplave povzročile škodo in nastanek kosovnega odpada, ne glede na to, da so v letu 2014 morebiti že izkoristili pravico do odvoza kosovnega odpada. Za odvoz in odlaganje kosovnih odpadkov, ki so nastali kot posledica poplav, ne bodo zaračunani nobeni dodatni stroški.

Vse, kar morate storiti je, da prijavite potrebo po odvozu kosovnega odpada, ki je nastal kot posledica poplav na tel. št.  041 70 20 80 ter zaradi naše evidence ob odvozu izpolnite in potrdite vavčer, ki ga boste prejeli  od delavcev Eko-parka.

Datum: 24. 09. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

OD 1.9.2014 ZBIRANJE STARIH OBLAČIL, OBUTVE IN IGRAČ

Spoštovani,

v želji po zmanjševanju količin odpadkov, ki gredo na odlagališče in vključitvi dobrodelne ali socialne note v delovanje javnega podjetja Eko-park d.o.o. Lendava, smo se kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov odločili, da občanom ponudimo zbiranje tekstila, to je starih oblačil, obutve in igrač na stalni lokaciji. Za ta namen bomo na pokritem prostoru ob naših novih poslovnih prostorih postavili 3 zabojnike za odlaganje tekstila, to je za rabljena oblačila, obutev in igrače.

Odloženo naj bo čisto in zloženo v vreče saj bomo zbrano predali Območnemu združenju Rdečega križa Lendava in jim omogočili, da to uporabijo pri svojih dobrodelnih aktivnostih.

Zabojniki so občanom na voljo vsak delovni dan v delovnem času podjetja na pokritem odprtem prostoru ob naših novih poslovnih prostorih, na naslovu Glavna ulica 109 v Lendavi, in sicer od 01.09.2014 naprej.

Zabojniki so občanom na voljo:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7:00 do 15:00
– v sredo od 7:00 do 17:00
– v petek od 7:00 do 13:0

Za lažje zbiranje in ločevanje vam je na voljo spodnja preglednica.

SEM SODI SEM NE SODI
– vse vrste oblačil(moška, ženska, otroška)
– posteljno perilo
– hišni tekstil
– oblačila iz usnja
– čevlji v parih
– torbice in nahrbtniki
– pasovi
– pokrivala
– plišaste igrače
–  umazana oblačila
–  vzglavniki
–  prešite odeje
–  vzmetnice
–  preproge
–  trde igrače
–  dežniki
–  koščki tekstila

ÉRTESÍTÉS_HASZNÁLT RUHÁZATOK ÉS TEXTÍLIÁK GYŰJTÉSE

OBVESTILO_zbiranje starih oblačil in tekstila

Datum: 27. 08. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Preselitev dveh ekoloških otokov v Lendavi

Uporabnike ekoloških otokov v mestu Lendava obveščamo, da smo ekološki otok, ki je bil nameščen pri krožišču pri trgovini Spar preselili v Mohorjevo ulico k trafo-postaji, poleg starega vrtca. Prav tako smo preselili ekološki otok v Slomškovem naselju iz jugovzhodnega dela v severozahodni del naselja. Prosimo za razumevanje.

 

Datum: 30. 07. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Tudi letos organiziran odvoz kosovnih odpadkov

Vsem, ki plačujete storitve zbiranja in odvoza odpadkov pripada 1-krat letno odvoz kosovnih odpadkov, ki ga izvede Eko-park. Odvoz poteka organizirano po vaseh na določen dan po predhodnem pisnem obvestilu. Eko-park pri uporabnikih storitev, na dvorišču, prevzame prevzame in organizira odvoz kosovnih odpadkov v Center za ravnanje z odpadki Puconci. Ob prevzemu kosovnega odpada je potrebno delavcem Eko-parka predati s strani stranke izpolnjen in podpisan izvod obvestila, ki hkrati služi kot vavčer za odvoz.
Na vavčerju je potrebno izpolniti tabelo, v kateri se označi vrsto in količin odpadkov, ki se predaja. Na vavčerju je tudi označeno kateri odpadki se lahko brezplačno odložijo in za katere je potrebno plačati stroške obdelave in odlaganja po ceniku Cerop d.o.o. Puconci. Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika.

Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov oddate v delovnem času, na tel. št. 041 70 20 80 ali na e-mail naslov: info@eko-park.si.

OPOZORILO: Vavčer velja za 1-kratni odvoz kosovnih odpadkov v tekočem letu. V primeru, da ima stranka dodatno potrebo po odvozu lahko te storitve naroči pri izvajalcu javne službe, Eko-park d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, po veljavnem ceniku.

Datum: 26. 06. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Kompostnik lahko kupite tudi pri nas

Spoštovani!

Novo v ponudbi Eko-park d.o.o. Lendava so kompostniki za kompostiranje biološkega odpada v gospodinjstvu. Ponujamo vam dve velikosti kompostnikov:
–    kompostnik PPL 380 Compogreen 380 l, s pokrovom, po ceni: 40,50 EUR
–    kompostnik PPL 600 Evogreen 600 l, s pokrovom, po ceni: 55,00 EUR

Cene vključujejo DDV.

Kompostnik 600 L.      Kompostnik 380 L.

Datum: 07. 04. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Obvestilo o fakturiranju storitev obdelave in odlaganja odpadkov

Spoštovani!

Sporočamo vam, da smo z javnim podjetjem CEROP d.o.o. dosegli za naše stranke ugoden dogovor o fakturiranju storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Za navedene storitve ste do sedaj prejemali položnice dvomesečno in neposredno od CEROP d.o.o., od meseca marca 2014 naprej pa bodo storitve obračunane mesečno in na položnicah vašega izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, to je javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva.

Oblikovanje cen in obračun stroškov bo še naprej vršilo podjetje CEROP d.o.o., podjetje Eko-park d.o.o. Lendava bo za navedene storitve izvajalo le fakturiranje.

Tako boste odslej za vse gospodarske javne službe na območju občine Lendava prejemali le eno položnico in imeli manj stroškov s provizijami za poravnavanje stroškov ter storitev.

Vse stranke, ki imate pri nas aktivne storitve direktnih obremenitev SEPA tj. plačilo preko  »trajnika«, obveščamo, da bomo od marca naprej bremenili vaš račun tudi za zgoraj navedene storitve obdelave in odlaganja odpadkov. V kolikor se s tem ne strinjate, vas prosimo, da se oglasite pri nas in prekličete »trajnik«.

Stranke je obveščalo tudi podjetje CEROP. Obvestilo CEROP lahko preberite na njihovi spletni strani: http://www.cerop.si/

Datum: 26. 03. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

NAVODILA ZA OPROSTITEV ALI ZMANJŠANJE OBVEZNOSTI ZA ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV

Navodila občanom z apodajo vloge za oprostitev ali zmanjašanje obveznosti za odvoz komunanlih odpadkov

1.) Odobritev obračunavanja nižjih stroškov za gospodinjstva z 1 osebo

Od 1.1.2014 velja novi Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Odlok) in Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Tehnični pravilnik).  V skladu z navedenima predpisoma v upravnem postopku ne odloča več Občina Lendava temveč v skladu z 12. in 16. členom Odloka o tem odloča izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju izvajalec GJS).  V skladu nevdenimi predpisi mora povzročitelj  izvajalcu GJS, to je Eko-park d.o.o. Lendava, podati vlogo za odobritev spremembe obračunavanja stroškov. 

Za odobritev obračunavanja nižjih stroško za gospodinjstva z 1 osebo mora stranka podati pisno vlogo in zahtevane priloge: Potrdilo upravne enote o številu gospodinjstev in številu članov gospodinjstva (stalno in začasno prijavljenih) na naslovu za katerega se podaja vloga.


Vloga v PDF obliki:


2.) Oprostitev obveznosti odvoza odpadkov

Od 1.1.2014 velja novi Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Odlok)) in Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Tehnični pravilnik).  V skladu z navedenima predpisoma v upravnem postopku ne odloča več Občina Lendava temveč v skladu s 7. členom (4 odstavek) Odloka o tem odloča izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju izvajalec GJS).  V skladu navedenim členom mora lastnik s pisno izjavo potrditi nevseljenost oziroma neuporabo stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov, namenjenih začasnemu oziroma občasnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti. 

Za odobritev oprostitve  obveznosti odvoza komunalnih odpadkov je potrebno izvajalcu GJS, Eko-park d.o.o. Lendava, predložiti vlogo in zahtevane priloge: Potrdilo upravne enote o stalnem ali začasnem prebivališču na naslovu in Izjavo o neuporabi objekta.  Obrazec vloge in izjave je spodaj.


Vloga v PDF obliki:


Datum: 29. 01. 2014 | Objavljeno v Odpadki |