Novice in obvestila

Kratkotrajni izpad dobave pitne vode zaradi odprave poškodbe

Spoštovani uporabniki vode!

Zaradi odprave posledic poškodbe vodovodne cevi bo danes, predvidoma do 12.00 ure, izpad dobave pitne vode v Lendavi (Kajuhova in Gregorčičeva ulica) ter Dolgi vasi (desna stran ulice od Lendave do trgovine).

Prosimo za razumevanje.

Datum: 11. 11. 2015 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

Kratkotrajna prekinitev dobave vode od Mostja do Žitkovcev

Spoštovani uporabniki vode!

V ponedeljek, 26.10.2015, predvidoma od 10.00 do 11.00 ure, bo kratkotrajna prekinitev dobave vode v vaseh Mostje, Banuta, Genterovci, Radmožanci, Kamovci in Žitkovci.

Do prekinitve prihaja zaradi izvajanja investicijskih del na vodovodnem omrežju. Investicija na vodovodu se izvaja v okviru projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja –sistem A.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 26. 10. 2015 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

NEVARNI ODPADKI – zbiranje v soboto, 24.10.2015

Spoštovani,

vsa gospodinjstva so v teh dneh prejela na dom obvestila o zbiranju nevarnih odpadkov. V soboto, 24.10.2015, bomo za gospodinjstva organizirali zbiranje nevarnih odpadkov po urniku, ki ste ga prejeli na dom.

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati med ostale odpadke. Prosimo, da nevarne odpadke predajate na vsakoletni zbiralni akciji, ki jo za vas organiziramo za vas.

URA NASELJA LOKACIJA ZBIRANJA
8.00–9.00 PINCE, PINCE MAROF, BENICA VAŠKI DOM PINCE
9.00–10.00 ČENTIBA, DOLINA ZBIRALNICA GROZDJA ČENTIBA
10.00–11.00 LENDAVA 1, TRIMLINI, LEND.GORICE PARKIRIŠČE PRI TRGOVINI TUŠ
11.00–12.00 LENDAVA 2, LEND. GORICE PARKIRIŠČE PRI EKO-PARKU
12.00–13.00 DOLGA VAS, DOLGOV. GORICE PRI TRGOVINI DOLGA VAS
13.00–14.00 MOSTJE, BANUTA, GENTEROVCI,RADMOŽANCI, KAMOVCI TRGOVINA MERCATORGENTEROVCI
URA NASELJA LOKACIJA ZBIRANJA
8.00–9.00 PETIŠOVCI PRI TRGOVINI MERCATOR
9.00–10.00 DOLNJI LAKOŠ, GORNJI LAKOŠ PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU
10.00–11.00 GABERJE PRI TRGOVINI MERCATOR
11.00–12.00 KAPCA, KOT PRI GOSTILNI JAKŠIČ
12.00–13.00 HOTIZA PRI TRGOVINI MERCATOR

Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati za to pooblaščenim
podjetjem, so:
·  onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…),
·  absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …),
·  barve, laki, impregnirana sredstva, premazi,
·  odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, …),
·  razredčila, odpadna topila,
·  odpadna zdravila,
·  baterije, akumulatorji vseh vrst (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, traktorski, akumulatorji),
·  odpadna fitofarmacevtska sredstva (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva),
·  kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije,
·  živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti,
·  neonska svetila (cevi) in halogenska svetila
·  odpadna jedilna olja in maščobe

Opozorilo: Baterije in stara zdravila prinesite ločeno od ostalih nevarnih in posebnih odpadkov. Tekočine prinesite le v zaprtih posodah.

Občani lahko svoje lastne nevarne in posebne odpadke nekaj mesecev skladiščijo doma, ne da bi jim to predstavljalo posebno nevarnost, saj ne gre za velike količine.

Datum: 14. 10. 2015 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Odpust dolgov – informacije za upravičence

Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava je podpornik projekta odpusta dolgov. Izvedba odpusta je omogočeno, s tem, da je k projektu pristopila tudi Občina Lendava. Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava bo odpisovalo stare dolgove, ki so glede na sprejeti Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD) in Sporazum o odpustu dolgov določeni kot upravičeni in so bili na dan 31.12.2014 zapadli za več kot 12 mesecev oz. so nastali do 31.12.2013 ter glede katerih obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina, in sicer gre za enkraten odpis. Odpust dolgov velja le za redne gospodinjske stroške za stalne storitve gospodarskih javnih služb javnega podjetja (pitna voda, kanalizacija, odpadki).

Kdo so upravičenci?

Upravičenci so vsi tisti dolžniki – fizične osebe, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1.1.2015 in 30.6.2015 prejemniki:

  • denarne socialne pomoči ali
  • varstvenega dodatka ali
  • veteranskega dodatka ali
  • otroškega dodatka iz 1. oz. 2. dohodkovnega razreda ali
  • otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oz. dodatka za veliko družino.

Upravičenec ni fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.

Kakšen je postopek?

Upravičenci zaprosijo za odpust dolga na obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html, na centrih za socialno delo, Rdečem križu, Karitas in Zvezi prijateljev mladine.

Prošnja na predpisanem obrazcu mora biti vložena (osebno ali po pošti) pri upniku (v javnem podjetju Eko-park d.o.o. Lendava) najkasneje do 31.10.2015.

Če so vsi zahtevani pogoji izpolnjeni, posamezni upnik in dolžnik skleneta dogovor o odpustu dolga, ki se lahko odbori v celoti ali delno. Dogovori se bodo klepali po preteku roka za predajo prošnje dolžnikov oz. do 31.1.2016.

Več informacij na: http://www.paketpomoci.si/pogosta-vprasanja.html

 

Datum: 23. 09. 2015 | Objavljeno v Novice in obvestila |

V Lendavi motena dobava vode v nočnem času

Spoštovani uporabniki vode!

Zaradi prevezave vodovodnega omrežja, bo v torek, dne 22.9.2015, v času od 21.00 ure do 02.00 ure, motena dobava vode v Lendavi.

Do motene dobave prihaja zaradi izvajanja investicijskih del na vodovodnem omrežju. Investicija na vodovodu se izvaja v okviru projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja –sistem A.

Prosimo za razumevanje.

 

Datum: 22. 09. 2015 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

Kratkotrajna prekinitev dobave vode na Glavni ulici v Lendavi

Spoštovani uporabniki vode!

V torek, 22.9.2015, predvidoma od 12.00 do 14.00 ure, bo kratkotrajna prekinitev dobave vode v Glavni ulici v Lendavi.

Do prekinitve prihaja zaradi izvajanja investicijskih del na vodovodnem omrežju. Investicija na vodovodu se izvaja v okviru projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja –sistem A.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 22. 09. 2015 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

ZBIRANJE KOSOVNEGA ODPADA v VSEH BLOKIH v Lendavi (razen v Tomšičevi) bo v torek, 22.9.2015

Spoštovani,

Vsem, ki plačujete storitve zbiranja in odvoza odpadkov pripada 1-krat letno odvoz kosovnih odpadkov, ki ga izvede Eko-park v Center za ravnanje z odpadki Puconci. Storitev odvoza je brezplačna, storitev odlaganja in obdelave odpadkov pa stranka plača po ceniku CEROP d.o.o. Plačljive vrste odpadkov so na vavčerju posebej označen s črko “P”.

V vseh blokih v Lendavi (razen v Tomšičevi ulici) bomo v torek, 22.9.2015, organizirali prevzem in odvoz kosovnih odpadkov, ki bo potekal od 7.00 do 15. ure.

Ob prevzemu kosovnega odpada je s strani stranke delavcem Eko-parka potrebno predati izpolnjen in podpisan izvod vavčerja (obvestila), ki ste ga prejeli na domači naslov.

Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov oddate na tel. št. 041 70 20 80.

Datum: 18. 09. 2015 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |