Novice in obvestila

Motena dobava pitne vode – Trimlini

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Trimlinih, bo danes, dne 1.9.2021,  predvidoma med 8.30 in 13.00 uro  prekinjena dobava vode v vasi Trimlini. Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 01. 09. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Motena dobava pitne vode – Hotiza

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Hotizi, bo dne 29.07.2021 (četrtek),  predvidoma med 12.00 in 14.00 uro  prekinjena dobava vode v vasi Hotiza – Petrova ulica. Ko zaznate prisotnost pitne vode, priporočamo, da na internem omrežju  izpuščate vodo nekaj minut do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 29. 07. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Sanacijska dela na vodovodnem omrežju v Čentibi

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Čentibi, bo dne 19.07.2021 (ponedeljek),  predvidoma med 9.00 in 14.00 uro  prekinjena dobava vode v vasi Čentiba – naselje Zatak.

Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 16. 07. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO O DISTRIBUCIJI VREČ ZA MEŠANO EMBALAŽO / ÉRTESÍTÉS A ZSÁKOK OSZTÁSÁRÓL A VEGYES CSOMAGOLÁS GYŰJTÉSÉHEZ

Spoštovani,
Na podlagi Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur list RS 60/13 s spremembami) in Programa izvajanja gospodarske javne službe (GJS) zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Lendava za leto 2021, bo izvajalec GJS 01.06. 2021 delil namenske vreče za mešano embalažo, in sicer:

– vreče bodo delili zaposleni izvajalca GJS na lokacijah in urniku kot je to razvidno iz tabele v nadaljevanju

– količina vreč, ki jo prejme posamezno gospodinjstvo velja za obdobje 12 mesecev, kot sledi:

· gospodinjstvo z 1 osebo (obračun storitev 60 l MKO ) prejme 12 vreč (1 kom na mesec)
· gospodinjstvo 2 do 4 osebe (obračun storitev 120 l MKO ), prejme 24 vreč (2 kom na mesec)
· gospodinjstvo z 5 in več osebami (obračun storitev 240 l MKO ali več) prejme 48 vreč (4 kom na mesec)

 

Tisztelt Címzett,
A hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó műszaki szabályzatok alapján Lendva Község területén (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlöny 60/13 sz. módosításokkal), valamint a hulladékgyűjtés és -szállítás gazdasági közszolgáltatásának megvalósítására 2021-re irányuló program alapján Lendva község területén, a gazdasági közüzemi szolgáltató 2021. június 01-én rendeltetésszerű zsákokat oszt ki a vegyes hulladékcsomagolás gyűjtéséhez, nevezetesen – a zsákokat a közüzemi szolgáltató alkalmazottai osztják szét az alábbi táblázat szerinti helyeken és ütemezés szerint

– az egyes háztartások által átvett zsákok mennyisége 12 hónapra vonatkozik, az alábbiak szerint:

– az 1 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 60 l VKH) 12 zsákot kap (havi 1 db.)
– a 2-4 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 120 l VKH), 24 zsákot kap (havi 2 db.)
– az 5 vagy annál több személyt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 240 l VKH vagy több) 48 zsákot kap (havi 4 db.)

 

RAZPORED DELITVE VREČ / A ZSÁKOK KIOSZTÁSÁNAK MENETRENDJE

 

Datum: 26. 05. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Prekinjena dobava pitne vode dne 15.04.2021

Danes zjutraj je prišlo do okvare na glavnem vodu pri Kulturnem domu. Zaradi težje dostopnosti mesta okvare, se okvara še vedno odpravlja. Zaradi okvare je prekinjena dobava pitne vode v Mlinski ulici, Župančičevi, Spodnji Ulici, Ulici Kálmana Patakija in delu Glavne ulice. Predvidevamo, da bo napaka odpravljena do 21.ure zvečer oziroma v najkrajšem možnem času. Po ponovni vzpostavitvi vodooskrbe v primeru motne vode je potrebno vodo izpuščati dokler ne priteče čista voda. V primeru, da  želite motno vodo nameniti za  pitje, kuhanje ali pripravo hrane, jo je potrebno prekuhati. Navodila za prekuhavanje vode: www.nijz.si//navodila-o-prekuhavanju-vode .

Prosimo za razumevanje.

Datum: 15. 04. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Videonadzor

V pristojnosti družbe EKO-park d.o.o. Lendava ÖKÖ-PARK Lendva, se bo pričel izvajati dodatni VIDEONADZOR na lokacijah objavljenih v Sklepu z dne 20.9.2020.

SKLEP O UVEDBI VIDEONADZORA

Datum: 15. 03. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |