Novice in obvestila

Sanacijska dela v naselju Pince Marof

Danes, dne 05.10.2022 bo v naselju Pince-Marof potekala sanacija poškodovanega podzemnega hidranta, zato bo  motena oziroma prekinjena dobava vode v naseljih Pince-Marof in Benica predvidoma od 8 do 13 ure. Po sanaciji priporočamo izpiranje internega omrežja tako,  da na vseh mestih, kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 05. 10. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Motena dobava pitne vode v Turnišču

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Turnišču v okolici zdravstvenega doma, je danes dne 26.09.2022 motena oziroma prekinjena dobava vode v nekaterih delih naselja Turnišče.

Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 26. 09. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, pitna, Voda |

OBVESTILO UPORABNIKOM VODOVODNEGA OMREŽJA V DOBROVNIKU – ÉRTESÍTÉS A DOBRONAKI VÍZFELHASZNÁLÓKNAK

Spoštovane stranke, 

uporabnike pitne vode na območju celotnega naselja Dobrovnik obveščamo, da od 3.6.2022 naprej, ni omejitev uporabe pitne vode za prehrambene in druge namene. To pomeni, da prekuhavanje pitne vode v prehramben namen v naselju Dobrovnik, ni več potrebno.

Hvala za razumevanje!

 

Tisztelt ügyfelek,

értesitjük a Dobronak település vízfelhaszálóit, hogy 2022.06.03 -ától nincs korlátozva az ivóvíz használata élelmiszer és egyéb célokra.

Megértésüket köszönjük!

 

 

Datum: 30. 05. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A |

OBVESTILO O DISTRIBUCIJI VREČ ZA MEŠANO EMBALAŽO / ÉRTESÍTÉS A ZSÁKOK OSZTÁSÁRÓL A VEGYES CSOMAGOLÁS GYŰJTÉSÉHEZ

Spoštovani,
Na podlagi Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur list RS 60/13 s spremembami) in Programa izvajanja gospodarske javne službe (GJS) zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Lendava za leto 2022, bo izvajalec GJS 06.06. 2022 delil namenske vreče za mešano embalažo, in sicer:

– vreče bodo delili zaposleni izvajalca GJS na lokacijah in urniku kot je to razvidno iz tabele v nadaljevanju

– količina vreč, ki jo prejme posamezno gospodinjstvo velja za obdobje 12 mesecev, kot sledi:

· gospodinjstvo z 1 osebo (obračun storitev 60 l MKO ) prejme 12 vreč (1 kom na mesec)
· gospodinjstvo 2 do 4 osebe (obračun storitev 120 l MKO ), prejme 24 vreč (2 kom na mesec)
· gospodinjstvo z 5 in več osebami (obračun storitev 240 l MKO ali več) prejme 48 vreč (4 kom na mesec)

 

Tisztelt Címzett,
A hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó műszaki szabályzatok alapján Lendva Község területén (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlöny 60/13 sz. módosításokkal), valamint a hulladékgyűjtés és -szállítás gazdasági közszolgáltatásának megvalósítására 2022-re irányuló program alapján Lendva község területén, a gazdasági közüzemi szolgáltató 2022. június 06-án rendeltetésszerű zsákokat oszt ki a vegyes hulladékcsomagolás gyűjtéséhez, nevezetesen – a zsákokat a közüzemi szolgáltató alkalmazottai osztják szét az alábbi táblázat szerinti helyeken és ütemezés szerint

– az egyes háztartások által átvett zsákok mennyisége 12 hónapra vonatkozik, az alábbiak szerint:

– az 1 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 60 l VKH) 12 zsákot kap (havi 1 db.)
– a 2-4 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 120 l VKH), 24 zsákot kap (havi 2 db.)
– az 5 vagy annál több személyt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 240 l VKH vagy több) 48 zsákot kap (havi 4 db.)

 

RAZPORED DELITVE VREČ / A ZSÁKOK KIOSZTÁSÁNAK MENETRENDJE

Datum: 24. 05. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Omejitev uporabe pitne vode v naselju Dobrovnik

Obveščamo vas, da je dne  21.05.2022 v naselju Dobrovnik prišlo do večje poškodbe na vodovodnem omrežju. Zaradi navedenega do nadaljnjega ( do preklica ukrepa) priporočamo omejitev uporabe pitne vode, to je prekuhavanje pitne vode za prehramben namen v naselju Dobrovnik.

Povzetek postopka prekuhavanja vode

  • Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
  • Tri minute burnega vretja pomeni široko mikrobiološko varnost.
  • Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
  • Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja prekuhane vode.
  • Vodo hranimo v hladilniku.
  • Za pitje in pripravo hrane jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

 

EKO-Park

Datum: 21. 05. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Odstranitev ekološkega otoka z Kidričeve ulice, razen kontejnerja za steklo, ki pa se je preselil na lokacijo Lendava, Glavna ulica 90

Spoštovani, 

Obveščamo vas, da se je odstranil ekološki otok, ki je bil postavljen na parkirišču pred bloki na Kidričevi ulici v Lendavi. Kontejner za steklo se je preselil na lokacijo Lendava, Glavna ulica 90 (stara srednja šola).

 Hvala za razumevanje

Datum: 25. 04. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Sanacija prepusta pitne vode v Petišovcih

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Petišovcih, bo danes, dne 16.03.2022,  predvidoma med 8.30 in 10.00 uro  prekinjena dobava vode v vasi Petišovci.

Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 16. 03. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila |