Novice in obvestila

Priporočamo uživanje vodovodne pitne vode

V članku Neprijetna resnica o vodi iz plastenke, objavljenjem na spletni strani RTVSLO, dr. Lučka Kajfež Bogataj in drugi strokovnjaki opozarjajo na to, da je vsakodnevna raba vode iz plastenke nepotrebna, saj je vodovodna pitna voda visokokvalitetna, sveža in bogata s kisikom.
Tudi lendavska voda, ki jo zajemamo iz vodnega zajetja Gaberje, velja za visokokakovostno. Izvajamo pa tudi predpisane stalne kontrole, ki so objavljene na naši spletni strani in to potrjujejo.

Več si lahko preberete na spodnjem naslovu:
http://www.rtvslo.si/okolje/neprijetna-resnica-o-vodi-iz-plastenke/211153

Datum: 31. 08. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Prevzeli vzdrževanje vodovodnega sistema

Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava, ki je v 100% lasti Občine Lendava, je upravljavec  vodovodnega omrežja od leta 2008. Z julijem 2009 pa je javno podjetje zaposlilo dva izkušena vodoinstalaterja in prevzelo pod svoje okrilje tudi vzdrževanje vodovodnega sistema.

Z vodovodnim sistemom trenutno oskrbujemo 6.165 odjemnih mest, fizičnih in pravnih oseb, mesečna poraba vode pa naša okoli 40 tisoč m3.

Morebitne tehnične težave na sistemu lahko sporočite na telefonsko številko 02/577 62 85, izven delovnega časa pa na številko dežurni vodovodar: 041/652 724.

Datum: 12. 08. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO: Popis števcev vinskih kleti

Spoštovani!

Vljudno Vas prosimo, da pogledate vaš vodomer v vinski kleti in stanje,
najkasneje do 05.07.2009, sporočite na:

  • naslov EKO-PARK d.o.o. Lendava  ÖKO-PARK Kft. Lendva, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava ali
  • telefon: 02 577 62 86 ali 02 577 62 85 ali
  • fax: 02 577 62 84 ali
  • e-mail: info@eko-park.si

Hvala!

Datum: 17. 06. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Prenovljene položnice

V javnem podjetju EKO-PARK se s sodelavci vsak dan trudimo, da bi naše storitve izvajati čim bolj kakovostno in uporabniku prijazno. V pomladanskih mesecih smo tako razvili nov sistem položnic, ki jih boste prvič prejeli v mesecu juniju.

Na novih položnicah združujemo večje število odjemnih mest na eni položnici in hkrati omogočamo enostavno preglednost porabljene oz. obračunane vode za vsako od teh. Novost je pomembna predvsem za tiste uporabnike naših storitev, ki plačujejo vodo in druge na to vezane storitve za več objektov, npr. lastno hišo in hišo staršev ali pa stanovanje in hišo/vikend ipd.

S tem se za uporabnike zmanjša število prejetih položnic, saj bodo vsi stroški združeni na eni, zmanjšajo pa se tudi stroški storitev za plačevanje položnic.

Še naprej se bomo trudili za Vas!

Datum: 16. 06. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

22. april – Svetovni dan Zemlje

22. april se kot svetovni dan Zemlje obeležuje že od leta 1963 na pobudo ameriškega senatorja Gaylord Nelson, ki je želel, da bi okoljska vprašanja prišla na dnevni red ameriške politike.

Danes se v luči soočanja s podnebnimi spremembami že veliko bolj kot tedaj zavedamo pomena skrbi za varovanje in ohranjanje okolja. Na svetovni dan Zemlje se tako v Sloveniji in po svetu vrstijo števile čistilne akcije in akcije osveščanja ljudi o pomenu čistega in zdravega okolja, ki ga lahko dosežemo le, če se do njega vedemo skrbno in z občutkom skozi vse leto. Samo čisto okolje nam omogoča zdravo življenje – čist zrak in zdravo pitno vodo.

Datum: 22. 04. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Jaspers prišel iz Luxemburga preveriti projekt vodovoda

V torek, 31. marca je bil v Lendavi delovni sestanek predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor, Službe vlade za regionalno politiko in lokalno samoupravo ter Jaspers-a (bruseljske podporne institucije za evropske projekte, ustanovljene s strani Evropske komisije, Evropske investicijske banke in EBRD) s pripravljavci tehnične in investicijske dokumentacije ter vlog za projekt pomurskega vodovoda.

Delovni sestanek, kjer je sodelovalo tudi podjetje Eko-park, se je pokazal kot potreben in dobrodošel, saj so se udeleženci uspeli dogovoriti kako pripeljati projekt do sofinanciranja in končne realizacije. Predstavniki Jaspers so ocenili projekt kot koristen za regijo ter podali nekaj koristnih napotkov za kakovostno pripravo vlog za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada.

Datum: 02. 04. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Eko-park pripravlja vlogo za pomurski vodovod-sistem A

Potem, ko je podjetje Eko-park uspešno privedlo skupino projektov šestih občin, Dolinska kanalizacija (v skupni vrednosti 27 mio €), do izdaje odločbe za dodelitev sredstev iz Kohezijskega sklada, je sedaj podpisalo še pogodbo za pripravo vloge za prijavo projekta pomurski vodovod – sistem A, ki se prav tako pripravlja za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada. S tem občine potrjujejo zaupanje v strokovnost projektnega in svetovalnega dela podjetja Eko-park.

Datum: 02. 04. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |