Novice in obvestila

MOTENA DOBAVA VODE V NASELJIH PINCE MAROF IN BENICA (07.06.2018) – ZAVART VÍZSZOLGÁLTATÁS PINCE MAJORON ÉS BENICÉN (2018.06.07-ÉN)

 

Spoštovani uporabniki vode!

Zaradi obnove mostu v  Benici, bo dne 07.06.2018 med 08.00 in 15.00 uro motena, oziroma občasno prekinjena dobava vode v Pince Marofu in Benici!

Prosimo za razumevanje.

 

Tisztelt vízfelhasználók!

Pince Majoron és Benicén csűtörtökön 2018.06.07 -én  08.00 és 15.00 óra között zavart, illetve megszakítot lessz a vízszolgáltatás, a Benicei híd újítása miat!

Köszönjük megértésüket.

 

Datum: 13. 03. 2018 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

Kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo

Obvestilo

V prihodnjih dnevih so napovedane nizke zunanje temperature. Posledice nizkih zimskih temperatur se pogosto kažejo na poškodovanih vodomerih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari, zato ga je pred neugodnimi vremenskimi vplivi treba ustrezno zaščititi. Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov.

Štirje nasveti, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

 1. izolirajte pokrov in notranjost jaška;
 2. z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) zaščitite merilec in ventile;
 3. preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij;
 4. ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije).

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:

 1. preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice);
 2. redno preverjajte stanje svojega vodomera;
 3. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
 4. preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko poškodovani vodomer zamenja le upravljavec vodovodnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki oziroma uporabniki sami. Vodomer je v lasti uporabnika. Uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare odgovoren sam. Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Uporabnik je vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru dolžan takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema na telefonsko številko: 041 70 70 80 (dežurni vodovodar).

 

Datum: 26. 02. 2018 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, pitna, Voda |

Obvestilo o odvozu odpadkov od nenaseljenih objektov – Értesítés a hulladékszálításról a lakatlan épületektől

OBVESTILO_ÉRTESÍTÉS_SLO-HU

OBVESTILO O ZBIRANJU ODPADKOV-NENASELJENI OBJEKTI

Spoštovani

Občinski svet Občine Lendava je na svoji 18. seji, dne 22.12.2017, potrdil Program izvajanja gospodarske javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Lendava v letu 2018.

V skladu s potrjenim programom in 13. členom Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Lendava (Ur. l. RS, št. 60/13, 32/14, 2/16, 25/17), vas obveščamo, da bo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov od nenaseljenih objektov v letu 2018 potekalo na enak način kot v predhodnem letu. Namenske vreče prevzamete na sedežu izvajalca občinske gospodarske javne službe, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, in sicer od 15.02.2018 naprej.

Cena namenske vreče vključuje stroške zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter stroške obdelave in odlaganja odpadkov po njihovi obdelavi, ter ostaja enaka kot v predhodnem letu. Račun za namenske vreče boste prejeli v dveh enakih delih, in sicer maja ter septembra 2018.

 Koledar odvoza komunalnih odpadkov od nenaseljenih objektov v letu 2018:

Zap. št. Datum odvoza Dan
1. 05.03.2018 Ponedeljek
2. 07.05.2018 Ponedeljek
3. 02.07.2018 Ponedeljek
4. 06.08.2018 Ponedeljek
5. 03.09.2018 Ponedeljek
6. 01.10.2018 Ponedeljek
7. 12.11.2018 Ponedeljek
8. 07.01.2019 Ponedeljek

Vreče morajo biti na dan zbiranja odpadkov pravočasno pripravljene na prevzem ob javni poti.

Eko-park d.o.o. Lendava

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL – LAKATLAN ÉPÜLETEK 

Tisztelt Címzett!

Lendva Község Községi Tanácsa 2017. december 22-én megtartott 18. ülésén jóváhagyta A vegyes kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó gazdasági közszolgáltatás végzésének 2018. évi programját Lendva Község területén.

A jóváhagyott programmal és a kommunális hulladék Lendva község területén való gyűjtéséről és elszállításáról szóló műszaki szabályzattal (az SZK Hiv. L., 60/13, 32/14, 2/16, 25/17 sz.) összhangban tájékoztatjuk, hogy a lakatlan épületeknél keletkezett vegyes kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása 2018-ban az előző évivel megegyező módon fog történni. Az e célra szolgáló zsákok a községi közszolgáltatás kivitelezőjének székhelyén (9220 Lendva, Fő utca 109.) vehetők át február 15-től.

A hulladékgyűjtő zsákok ára tartalmazza a vegyes kommunális hulladék gyűjtésének és elszállításának, valamint a feldolgozásának és a feldolgozás utáni lerakásának költségét. Az ár 2018-ban változatlan marad. A hulladékgyűjtő zsákokra vonatkozóan két azonos összegű számlát fog kézhez kapni, éspedig májusban és szeptemberben.

A lakatlan épületeknél keletkezett vegyes kommunális hulladék elszállításának menetrendje 2018-ban

Ssz. Az elszállítás dátuma Nap
1. 2018.03.05. Hétfő
2. 2018.05.07. Hétfő
3. 2018.07.02. Hétfő
4. 2018.08.06. Hétfő
5. 2018.09.03. Hétfő
6. 2018.10.01. Hétfő
7. 2018.11.12. Hétfő
8. 2019.01.07. Hétfő

A zsákokat a hulladékgyűjtés napján időben ki kell helyezni átvételre a közszolgálati útakon.

ÖKO-PARK Kft. Lendva

OBVESTILO_ÉRTESÍTÉS_SLO-HU

Datum: 14. 08. 2017 | Objavljeno v Novice in obvestila |

MOTENA DOBAVA VODE V NASELJU DOLGA VAS (24. IN 25.01.2018) – ZAVART VÍZSZOLGÁLTATÁS HOSSZÚFALUBAN (2018.01.24 ÉS 25-ÉN)

Spoštovani uporabniki vode!

Zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, bo dne 24. in 25.01.2018 med 07.30 in 15.00 uro motena, oziroma občasno prekinjena dobava vode v Dolgi vasi!

Prosimo za razumevanje.

 

Tisztelt vízfelhasználók!

Hosszúfaluban karbantartási munkálatok  miatt, 2018.01.24 és 25-én  07.30 és 15.00 óra között zavart, illetve megszakítot lessz a vízszolgáltatás.

Köszönjük megértésüket.

Datum: 04. 07. 2017 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

Delitev vreč za embalažo – Csomagolóanyag hulladékgyűjtő zsákok osztása

Spoštovana občanka, spoštovani občan,

V mesecu juniju bo v Občini Lendava potekala brezplačna delitev vreč za embalažo, in sicer po urniku, ki je v nadaljevanju. V primeru, da paketa ne boste morali prevzeti na dan, ko se bo delitev vršila v vašem okolišu, lahko paket prevzamete kateri koli drugi dan po urniku na drugem razdelilnem mestu, ali pa od 27. 06. 2017 naprej v času obratovanja zbirnega centra Dolga vas na naslovu Dolgovaške gorice 166 B, 9220 Lendava. V paketu je 24 vreč, ki so vam namenjene za obdobje od julija 2017 do vključno maja 2018. V primeru, da boste rabili večje številko vreč, lahko le te kupite na sedežu podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava ali podjetja CEROP d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci.

Datum Okoliš Ura Lokacija
13.6.2017 Lendava, Lendavske gorice 17:00 – 20:00 Sedež podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva
14.6.2017 Lendava, Lendavske gorice 17:00 – 20:00 Sedež podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva
15.6.2017 Trimlini 16:30 – 17:30 Vaški dom
15.6.2017 Petišovci 17:45 – 20:00 VAŠKI DOM(Kolonija) in GASILSKI DOM – delitev bo potekala istočasno na obeh lokacijah
16.6.2017 Genterovci 16:30 – 17:30 Vaško – gasilski dom
16.6.2017 Kamovci 17:40 – 18:40 Vaški dom
16.6.2017 Radmožanci 19:00 – 20:00 Vaško – gasilski dom
19.6.2017 Mostje 16:30 – 17:00 Stara šola
19.6.2017 Staro Mostje 17:15 – 17:45 Zvonik
19.6.2017 Banuta 18:00 – 19:00 Zvonik
20.6.2017 Čentiba, Lendavske gorice – Mivjek 16:30 – 17:30 Vaški dom
20.6.2017 Dolina 17:40 – 19:30 Vaški dom
21.6.2017 Pince 16:30 – 18:30 Vaški dom
21.6.2017 Pince Marof Benica 18:40 – 20:00 Vaški dom
22.6.2017 Dolnji Lakoš 16:30 – 17:00 Vaški dom
22.6.2017 Gornji Lakoš 17:10 – 18:00 Vaški dom
22.6.2017 Gaberje 18:10 – 20:00 Vaški dom
23.6.2017 Hotiza 16:30 – 19:00 Nogača
23.6.2017 Kapca 19:10 – 20:00 Vaški dom
26.6.2017 Kot 16:30 – 17:00 Vaško – gasilski dom
26.6.2017 Dolga vas, Dolgovaške gorice 17:30 – 20:00 Vaško – kulturni dom

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonsko številko 02 545 93 15 vsak delovni dan od 10:00 do 14:00 ure (kontaktna oseba Ksenija Hodošček).

 

 

Tisztelt Polgárok!

Június hónapban Lendva község területén ingyenesen csomagolóanyag hulladékgyűjtő zsákokat osztunk ki az alábbi órarend szerint. Amennyiben a csomagot nem tudja azon a napon átvenni, amikor az Ön kerületében kerül az kiosztásra, a csomagot az órarend szerinti bármelyik másik napon más kerületben, illetve 2017.06.27-től a Hosszúfalui gyűjtőközpont üzemelése idején a Hosszúfalu-hegy 166 B 9220 Lendva címen is átveheti. A csomagban 24 db. zsák van, ezt a 2017. július és 2018. május közötti időszakra szántuk. Amennyiben több zsákra lenne szüksége, úgy azokat az ÖKO–PARK Kft. Lendva, Fő utca 109, 9220 Lendva vagy CEROP d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci vállalat székhelyén megvásárolhatja.

Dátum Kerület Óra Helyszín
2017.6.13. Lendva, Lendvahegy 17:00 – 20:00 EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva vállalat székhelye
2017.6.14. Lendva, Lendvahegy 17:00 – 20:00 EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva vállalat székhelye
2017.6.15. Hármasmalom 16:30 – 17:30 Faluotthon
2017.6.15. Petesháza 17:45 – 20:00 FALUOTTHON (Kolonija) és TŰZOLTÓ OTTHON – a kiosztás mindkét helyszínen ugyan abban az időben lesz
2017.6.16. Göntérháza 16:30 – 17:30 Faluotthon – Tűzoltóotthon
2017.6.16. Kámaháza 17:40 – 18:40 Faluotthon
2017.6.16. Radamos 19:00 – 20:00 Faluotthon – Tűzoltóotthon
2017.6.19. Hídvég 16:30 – 17:00 Régi iskola
2017.6.19. Öreg Hídvég 17:15 – 17:45 Haragláb
2017.6.19. Bánuta 18:00 – 19:00 Harangláb
2017.6.20. Csente, Lendvahegy – Mivék 16:30 – 17:30 Faluotthon
2017.6.20. Völgyifalu 17:40 – 19:30 Faluotthon
2017.6.21. Pince 16:30 – 18:30 Faluotthon
2017.6.21. Pince Major Benica 18:40 – 20:00 Faluotthon
2017.6.22. Alsólakos 16:30 – 17:00 Faluotthon
2017.6.22. Felsőlakos 17:10 – 18:00 Faluotthon
2017.6.22. Gyertyános 18:10 – 20:00 Faluotthon
2017.6.23. Hotiza 16:30 – 19:00 Nogača
2017.6.23 Kapca 19:10 – 20:00 Faluotthon
2017.6.26 Kót 16:30 – 17:00 Faluotthon – Tűzoltóotthon
2017.6.26 Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy 17:30 – 20:00 Faluotthon – Tűzoltóotthon

 

További információt az alábbi telefonszámon 02 545 93 15 minden nap 10:00 – 14:00 óra között kaphat (kontakt személy Ksenija Hodošček).

Datum: 07. 06. 2017 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV V LETU 2017 – datumi po vaseh/blokih/ulicah

Spoštovani,

Vse stranke, ki plačujejo storitve zbiranja in odvoza odpadkov pripada 1-krat letno odvoz kosovnih odpadkov, ki ga izvede izvajalec GJS zbiranja in prevoza odpadkov na območju občine Lendava Eko-park d.o.o.Lendava. Odpadke odpeljemo v Center za ravnanje z odpadki, Puconci. Storitev odvoza, odlaganja in obdelave odpadkov je že zaračunana v ceno zbiranja in odvoza odpadkov in se ne bo zaračunavala posebej.

Ob prevzemu kosovnega odpada je potrebno delavcem Eko-parka predati s strani stranke izpolnjen in podpisan izvod vavčerja (obvestila), ki so ga vse upravičene stranke prejele na domači naslov. Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov oddate v delovnem času, na tel. št. 041 70 20 80, osebno na sedežu izvajalca GJS. Glavna ulica 109,9220 Lendava ali na e-mail naslov: info@eko-park.si.  

Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika.

OPOZORILO: Vavčer velja za 1-kratni odvoz kosovnih odpadkov v tekočem letu. Količina kosovnih odpadkov na posamezno gospodinjstvo ne sme presegati 2 ton oziroma volumen 4 m3. V primeru, da ima stranka dodatno potrebo po odvozu lahko te storitve naroči pri izvajalcu javne službe, Eko-park d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva , po veljavnem ceniku.

Terminski plan zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov PO VASEH:

Dan Datum Naselje
Petek 2.6.2017 Genterovci, Kamovci
Sreda 7.6.2017 Radmožanci, Banuta, Mostje
Petek 9.6.2017 Dolgovaške Gorice, Lendavske Gorice
Sreda 14.6.2017 Čentiba
Petek 16.6.2017 Dolina
Torek 20.6.2017 Pince, Pince Marof, Benica
Petek 23.6.2017 Petišovci, Trimlini
Torek 27.6.2017 Hotiza
Sreda 28.6.2017 Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš
Torek 4.7.2017 Gaberje
Sreda 5.7.2017 Kapca, Kot
Petek 7.7.2017 Dolga vas

Terminski plan zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov PO ULICAH V LENDAVI:

Dan Datum Ulice v mestu Lendava
Sreda 12.7.2017 Lendava I.: Cankarjeva, Glavna, Gregorčičeva, Kajuhova, Nazorjeva ulica
Petek 14.7.2017 Lendava II.:Slomškovo naselje, Spodnja, Pandurjeva, Župančičeva, Mlinska, Prešernova, Ulica Kalmana Patakija, Ulica svetega Štefana
Sreda 19.7.2017 Lendava III.:Kidričeva, Kolodvorska, Kranjčeva ulica, Panonsko naselje
Petek 21.7.2017 Lendava IV.:Rudarska, Tomšičeva, Mohorjeva ulica, Ulica pod hribom, Trg ljudske pravice

Terminski plan zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov PO BLOKIH V LENDAVI:

Dan Datum Bloki v mestu Lendava
Sreda 26.7.2017 Bloki I.:Glavna ulica 5, 16, 16/1, 26, 28, 73

Kidričeva ulica 3, 5, 7, 9

Kranjčeva ulica 2, 4, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 10

Mlinska ulica 8, 10, 10a

Tomšičeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4

Petek 28.7.2017 Bloki II.:Rudarska ulica

Trg ljudske pravice 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 11, 11/1, 11a, 12, 13,

Mohorjeva ulica 2, 3, 3a, 4

Ulica svetega Štefana 33

Župančičeva ulica 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 13

 

Za občasne uporabnike objektov (vikend hiš) bo organiziran odvoz kosovnih odpadkov na dan 04.08.2017.

 

Dodatne informacije:

Od 01.06.2017 naprej bo zbirni center v Dolgi vasi obratoval po sledečem urniku:

 • Torek, Četrtek in Petek – od 9 do 17 ure
 • Sreda od 7 do 17 ure
 • Sobota od 7 do 12 ure

V ZC v Dolgi vasi lahko brezplačno predate:

 • kosovne odpadke
 • papir, karton….
 • stekleno embalažo
 • nevarne odpadke
 • avtomobilske gume do 50 kg na osebo (cca 4 avtomobilske gume)

Salonitne plošče se proti plačilu lahko predajo na CERO v Puconcih. Salonitne plošče morajo biti zložene na palete ter ovite s folijo.

Odpadni gradbeni material se lahko proti plačilu preda v Petišovcih na podjetju Papir servis prevozi d.o.o. (bivša gramoznica) ali na CERO v Puconcih.

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov, s premično zbiralnico bomo organizirali v drugi polovici meseca Oktobra.

Datum: 25. 05. 2017 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Zaradi nizkih temperatur je zmrzal pogost krivec za poškodbe na vodomeru. Kot upravljavci vodovodnega omrežja ne prevzemamo odgovornosti za tovrstne poškodbe, zato vas opozarjamo, da sami poskrbite za preventivno zaščito za vgrajene vodomere, saj ste stroške zamenjave v tovrstnih primerih dolžni poravnati sami.

Kako zaščitite vodomere in instalacije pred zmrzaljo?
• z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom;

Tipski PVC vodomerni jašek mora imeti mora pravilno nameščen termoizoliran pokrov. Zaradi preprečitve dostopa mrzlega zraka mora biti pravilno nameščen tudi sam pokrov vodomernega jaška. Tipski betonski jašek mora imeti pravilno tesnjen pokrov, s čimer preprečimo dostop mrzlega zraka. Vodomer je potrebno dodatno zaščititi z izolacijskimi materiali.

• z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali (materiali, ki nase ne vlečejo vode, kot so: stiropor, steklena volna)
• preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog inštalacij,
• ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji.

Svetujemo vam, posebej uporabnikom, ki nimate stalnega prebivališča v objektih, v katerih imajo vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice, vikendi, zidanice ipd.), da občasno zagotovite kroženje vode po instalacijah in preverijo stanje vodomera in da pregledajo okolje, v katerem je vgrajen vodomer.

V primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, je potrebno po zaprtju ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi.

Datum: 12. 01. 2017 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |