Javna naročila

JN 612-001 Zavarovanje vodovoda in kanalizacije

Na portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo po odprtem postopku za izbiro ponudnika za storitve zavarovanja vodovoda in kanalizacije za obdobje 4 let.  Številka objave je JN7517/2012. Rok za oddajo ponudb je 24.7.2012 do 10:00 ure.  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi.

612-001 – S ZAVAROVANJE VODOVOD, KANALIZACIJA+ (pdf dokuemnt)

612-001 – S ZAVAROVANJE VODOVOD, KANALIZACIJA (Word dokument)

Datum: 11. 07. 2012 | Objavljeno v Javna naročila |

JN Študija naravnega stanja vodotokov

Z dnem 10.2.2012 smo na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo za izvedbo storitev študija naravnega stanja vodotokov in potenciala. Rok za oddajo ponudbe je do 20.2.2012. Rok z aizvedbo del je 30.3.2012. Vabljeni k oddaji ponudbe. Povabilo in razpisana dokumentacija sta dosegljivi spodaj:

WEP_JN_2012-1.4_Razpisna dokumentacija

WEP_JN_2012-1.3_Povabilo_popr.

 

Datum: 10. 02. 2012 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo male vrednosti “Servis strojev in avtomobilov ter dobava materiala in rezervnih delov”

Z dnem 4.10.2011 smo na Portalu javnih naročil objavili naročilo male vrednosti. Številka JN je  NMV3227/2011. Razpisana dokumentacija in obrazci za ponudbo so dosegljivi v spodnjem pdf dokumentu.

NMV_611001_SB_JN_servisi strojev

Datum: 04. 10. 2011 | Objavljeno v Javna naročila |

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE ŠT. 2

Spoštovani ponudniki!

Priložena razpisna dokumentacija je popravljena v točki 2.20 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in sicer v točki 10. Tehnična in kadrovska sposobnost I in točki 11. Tehnična in kadrovska sposobnost II ter pogoju vezanem na sklop II. Vs eostalo v razpisni dokumentaciji je ostalo glede na objavo na tej spletni strani z dne 16.03.2011 nespremenjeno.

RD_Razpisna-dokumentacija_REVITALIZACIJA_POPRAVEK 2

Datum: 29. 03. 2011 | Objavljeno v Javna naročila, Projekti - zaključeni |

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Objavljamo popravek razpisne dokumentacije za JN: Načrt revitalizacije in ureditve brežin Ledave s pritoki ter Drave pri Mali vasi. Popravljen je obrazec ponudbe in uskladitev za sklop II med projektno nalogo in drugimi deli razpisne dokumentacije, kar je bilo prej neusklajeno. Ponudniki morajo pri izdelavi ponudb upoštevati popravek razpisne dokumentacije.

RD_Razpisna-dokumentacija_REVITALIZACIJA_POPRAVEK (Številka objave: JN1812/2011, Datum objave: 25.2.2011)

Datum: 16. 03. 2011 | Objavljeno v Javna naročila, Projekti - zaključeni |

JN: Načrt revitalizacije in ureditve brežin Ledave s pritoki ter Drave pri Mali vasi

V okviru projekta Voda je biser okolja razpisujemo javno naročilo za Načrt revitalizacije in ureditve brežin s pritoki ter Drave pri mali vasi. Priložena je razpisna dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati.

RD_Razpisna dokumentacija_REVITALIZACIJA_objava (Številka objave: JN1812/2011, Datum objave: 25.2.2011)

SITUACIJA5000-Model (Sklop II: Načrt revitalizacije struge Drave pri Mali vasi)

Datum: 25. 02. 2011 | Objavljeno v Javna naročila, Projekti - zaključeni |

Javno naročilo: Komunalni traktor in priključki za komunalni traktor – popravek razpisne dokumentacije

Popravek razpisne dokumentacije za javno naročilo JN 10663/2010, objavljeno na portalu javnih naročil dne 4.11.2010.

JN_610-007_B_Razpisna dok.-popr.1.pdf

V razpisni dokumentaciji je letnica odpiranja pomotoma zapisana kot leto 2009, pravilno je 2010.  Odpiranje ponudb je javno in bo dne 15.11.2010 ob 12.00 uri.

Datum: 09. 11. 2010 | Objavljeno v Javna naročila |