Javna naročila

Javno naročilo Sukcesivna dobava vodomerov

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil pod št. JN1550/2014  z dnem 7.2.2014 objavili javno naročilo z nazivom NSukcesivna dobava vodomerov. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo.

Povabilo in razpisna dokumentacija:

2-2014_(3)_ JN Vodomeri_RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Datum: 07. 02. 2014 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo Najem dolgoročnega kredita

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil pod št. JN1161/2014  z dnem 29.1.2014 objavili javno naročilo z nazivom Najem dolgoročnega kredita. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo.

Povabilo in razpisna dokumentacija:

1-2014_JN Najem dolgoročnega kredita_RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Datum: 29. 01. 2014 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo Storitve zimske službe za sezono 2013-2014

Spoštovani,

k javnemu naročilu objavljenemu na Portalu javnih naročil pod št. NMV2852/2013 z dne 27.11.2013 objavljamo razpisno dokumenatcijo, ki je dosegljiva na spodnjem linku. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo.

Povabilo in razpisna dokumentacija:

613-002-S_3_ JN Zimska služba 2013-2014_JNMV-Objavljeno

Datum: 27. 11. 2013 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo “OPERATIVNI NAJEM ZABOJNIKOV ZA ODPADKE” – Popravek

Spoštovani,

K javnemu naročilu objavljenemu naPoratlu javnih naročil pod št. JN4699/2013 z dne 24.4.2013 in JN 6335/2013 z dne 27.5.2013 objavljamo popravek razpisne dokumenatcije, ki je dosegljiva na spodnjem linku. Spremembe so zaradi večje preglednosti obarvane rumeno. Kljub temu ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo.

613-001 B JN Zabojniki_Operativni najem_OBJAVLJENO_popravek!!

Datum: 21. 06. 2013 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo “OPERATIVNI NAJEM ZABOJNIKOV ZA ODPADKE”

Na portalu javnih naročil je z današnjim dnem objavljeno javno naročilo po odprtem postopku za izbiro ponudnika za Operativni najem zabojnikov za odpadke. Več o tem je v razpisni dokumentaciji. Rok za oddajo ponudb je 4.6.2013 do 9:00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi.

613-001 B JN Zabojniki_Operativni najem_OBJAVLJENO

 

Datum: 23. 04. 2013 | Objavljeno v Javna naročila |

JN Elektrika

Na portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo po odprtem postopku za izbiro ponudnika za dobavo elektrike za obdobje 3 let za odjemna mesta določena v razpisni dokumentaciji.  Številka objave je JN10863/2012. Rok za oddajo ponudb je 24.10.2012 do 9:00 ure.  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi.

Razpisna dokumentacija:  612-002-S(3)_ JN Elektrika (PDF dokument)

Datum: 10. 10. 2012 | Objavljeno v Javna naročila |

JN Dobava smetarskega vozila

Na portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo po odprtem postopku za izbiro ponudnika za dobavo smetarskega vozila. Številka objave je JN 7726/2012. Rok za oddajo ponudb je 25.7.2012 do 12:00 ure.  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi.

612-001 B JN smetarski kamion_objava (PDF dokument)

612-001 B JN smetarski kamion_objava (Word dokument)

Datum: 13. 07. 2012 | Objavljeno v Javna naročila |