Javna naročila

Popravek NMV8212/2015

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil za NMV8212/2015 z dnem 28.12.2015 objavili odgovore na vprašanja in spodaj objavljemo popravek razpisne dokumentacije.

2-2015 _3_ JNMV RD Storitve odvoza odpadkov_popravek

Odpadki_Odjemna mesta po naseljih, frekvencah

ODPADKI_urnik odvozov 2016

Datum: 04. 01. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo »Storitve odvoza odpadkov«

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil pod št. NMV8212/2015 z dnem 28.12.2015 objavili javno naročilo za Storitve odvoza odpadkov. Rok za prejem ponudb je 8.1.2016 do 9:00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil. Za potrebe priprave ponudbe lahko ponudniki zaprosijo tudi za obrazce za pripravo ponudbe v Word formatu (jozef.gerencer@eko-park.si).

Razpisna dokumentacija: 2-2015 _3_ JNMV RD Storitve odvoza odpadkov

Datum: 28. 12. 2015 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo NMV7766/2015 »Storitve zimske službe za 3 sezone, za obdobje 2015-2018«

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil pod št. NMV7766/2015 z dnem 23.12.2015 objavili javno naročilo za Storitve zimske službe za3 sezonoe, za obodbje 2015-2018. Rok za prejem ponudb je 9.12.2015 do 10:00 ure.

Dne 4.12.2015 smona Portalu javnih naročil objavili popravek za sklop 3, in sicer navedbo naselij. Besedilo je razvidno v objavljenem popravku. Vse ostalo je nespremenjeno.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil. Za potrebe priprave ponudbe lahko ponudniki zaprosijo tudi za obrazce za pripravo ponudbe v Word formatu (branka.bensa@eko-park.si).

Razpisna dokumentacija: 1-2015_3_JNMV_RD_Zimska_sluzba_za_3_sezone,_2015-2018

Datum: 04. 12. 2015 | Objavljeno v Javna naročila |

JNMV Storitve zimske službe za sezono 2014-2015 (s popravkom RD)

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil pod št. NMV4415/2014 z dnem 16.10.2014 objavili javno naročilo za Storitve zimske službe za sezono 2014-2015. Rok za prejem ponudb je 23.10.2014 do 9:00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil.

Razpisna dokumentacija (popravljena 17.10.2014): 10-2014(3)_ JNMV RD Zimska služba 2014-2015_popr.

Obrazci za ponubo v Wordu: 10-2014 (3) JNMV Zimska služba 2014-2015_obrazci za ponudbo

Datum: 16. 10. 2014 | Objavljeno v Javna naročila |

JNMV Sukcesivna dobava na konsignacijo materiala in opreme za vodovod in kanalizacijo – POPRAVEK!

Spoštovani,

z dnem 10.10.2014 smo naredili popravek razpisne dokumenatcije v točki 3.2 Predvidene količine in naobrazcu Obr-3b PONUDBA. Razpisno dokumentacijo smo popravili tako, da smo odstranili nazive kot so ZAK in VAG in podobne iz seznama materiala. Ponujeni material mora ustrezati tehničnim opisom, ki so ostali nespremenjeni. V točki 3.2 smo dodali stavek: “Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi drugo blago, ki ga ni na seznamu, vendar bi ga pri vzdrževanju vodovoda in kanalizacije potreboval.”

Razpisna dokumentacija: 3-2014_(3) JNMV_RD_obrazci_Material za vodovod_popr.

Obrazci za ponubo v Wordu: 3-2014_3_ JNMV_RD_Material za vodovod_popr.

Datum: 10. 10. 2014 | Objavljeno v Javna naročila |

JNMV Sukcesivna dobava na konsignacijo materiala in opreme za vodovod in kanalizacijo

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil pod št. NMV4110/2014 z dnem 2.10.2014 objavili javno naročilo za Sukcesivna dobava na konsignacijo materiala in opreme za vodovod in kanalizacijo. Rok za prejem ponudb je 21.10.2014 do 9:00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil.

Povabilo in razpisna dokumentacija: 3-2014_3_ JNMV_RD_Material za vodovod

Obrazci za prijavo s predračunom: 3-2014_(3) JNMV_RD_obrazci_Material za vodovod

Datum: 02. 10. 2014 | Objavljeno v Javna naročila |

NMV: Nakup silosnega posipalnika s sistemom za vlaženje

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil pod št. NMV3242/2014 z dnem 26.8.2014 objavili javno naročilo za nakup silosnega posipalnika s sistemom za vlaženje. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil.

9-2014__3_ JNMV_RD_Posipalec

Datum: 26. 08. 2014 | Objavljeno v Javna naročila |