Javna naročila

Javno naročilo: Zavarovanje kanalizacije – dopolnjeno

Spoštovani,

Obveščamo vam, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 15.6.2016, št. objave JN002695/2016-W01, objavili javno naročilo za zavarovanje kanalizacije. Rok za prejem ponudb je 4.7.2016 do 12.00 ure.

Rok za postavitev vprašanj podaljšujemo do 1.7.2016, do 12.00 ure, rok za oddajo ponudb pa do 8.7.2016, do 9.00 ure.  Odpiranje bo 8.7.2016 ob 10.00 uri.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil. Dokumentacija za javno naročilo je dosegljiva na spodnjih povezavah.

Popravljeno dokumentacijo objavljamo spodaj. Popravki so na straneh: 1,2,11,16,17,18 in 26.

8-2016 (2) JNMV Zavarovanje. KAN (ni več veljavno)

3. RD Ponudbeni del_JNMV Zavarovanje KAN. (ni več veljavno)

8-2016 (2) JNMV Zavarovanje. KAN_popravek

3. RD Ponudbeni del_JNMV Zavarovanje KAN_popravek

SENAM OBJEKTOV ČISTILNIH NAPRAV IN PREČRPALIŠČ NA KANALIZACIJSKEM OMREŽJU

Datum: 15. 06. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo: Zavarovanje vodovoda – dopolnjeno

Spoštovani,

Obveščamo vam, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 15.6.2016, št. objave JN002677/2016-W01, objavili javno naročilo za zavarovanje vodovoda. Rok za prejem ponudb je 4.7.2016 do 12.00 ure.

Rok za postavitev vprašanj smo podaljšali do 1.7.2016, do 12.00 ure, rok za oddajo ponudb pa do 8.7.2016, do 9.00 ure.  Odpiranje bo 8.7.2016 ob 9.30 uri.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil. Dokumentacija za javno naročilo je dosegljiva na spodnjih povezavah.

Popravljeno dokumentacijo objavljamo spodaj: popravki so na straneh: 1, 2, 3, 11, 15, 16, 17, 18 in 27 (popravki so označeni).

7-2016 (2)_JNMV Zavarovanje VOD (ni več veljavno)

 3. RD Ponudbeni del_JNMV Zavarovanje VOD (ni več veljavno)

7-2016 (2)_JNMV Zavarovanje VOD_popravek

3. RD Ponudbeni del_JNMV Zavarovanje VOD_popravek

LOČENE VREDNOSTI OBJEKTOV IN VODOV NA VODOVODU ZA VSEH 7 SKLOPOV

Datum: 15. 06. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo: Dobava zabojnikov za papir

Spoštovani,

Obveščamo vam, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 12.5.2016, št. objave JN001221/2016-W01, objavili javno naročilo za dobavo zabojnikov za papir. Rok za prejem ponudb je 25.5.2016 do 10.00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil. Za potrebe priprave ponudbe lahko ponudniki zaprosijo tudi za obrazce za pripravo ponudbe v Word formatu (branka.bensa@eko-park.si).

Razpisna dokumentacija s popravki (1):

1. Naslovnica in povabilo_JNMV Zabojniki

2. RD povabilo_JNMV Zabojniki
3. RD Ponudbeni del_JNMV Zabojniki_popr.1
4. RD Predmet naročila in tehn.spec._JNMV Zabojniki_popr.1
Primeri:
VROČI TISK_ZABOJNIK_papir
Naslovna nalepka
Datum: 11. 05. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo: Dobava električne energije

Spoštovani,

Obveščamo vam, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 10.5.2016, št. objave JN001129/2016-W01, objavili javno naročilo za dobavo električne energije. Rok za prejem ponudb je 18.5.2016 do 9:00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil. Za potrebe priprave ponudbe lahko ponudniki zaprosijo tudi za obrazce za pripravo ponudbe v Word formatu (branka.bensa@eko-park.si).

Razpisna dokumentacija:

1. Naslovnica in povabilo_JNMV Elektrika

2. RD povabilo_JNMV Elektrika

3. RD Ponudbeni del_JNMV Elektrika

4. RD Predmet naročila in tehn.spec._JNMV Elektrika

Datum: 10. 05. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo Analize pitne vode

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 31.3.2016 z oznako NMV2312/2016, objavili javno naročilo za storitve analize pitne vode. Rok za prejem ponudb je 20.4.2016 do 12:00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil. Za potrebe priprave ponudbe lahko ponudniki zaprosijo tudi za obrazce za pripravo ponudbe v Word formatu (branka.bensa@eko-park.si).

Razpisna dokumentacija: 3-2016 _3_ JNMV RD Analize vode

Datum: 07. 04. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo “Žarni nagrobni spomenik”, NMV1303/2016

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 3.3.2016 z oznako NMV1303/2016, objavili javno naročilo za sukcesivno dobavo žarnih nagrobnih spomenikov po principu konsignacijske prodaje. Rok za prejem ponudb je 15.3.2016 do 12:00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil. Za potrebe priprave ponudbe lahko ponudniki zaprosijo tudi za obrazce za pripravo ponudbe v Word formatu (branka.bensa@eko-park.si).

Razpisna dokumentacija: 2-2016_ JNMV Žarni grob

Datum: 02. 03. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo “Dobava goriva”, NMV562/2016

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 29.1.2016 s številko NMV562/2016 objavili javno naročilo za Dobavo goriva. Rok za prejem ponudb je 10.2.2016 do 12:00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil. Za potrebe priprave ponudbe lahko ponudniki zaprosijo tudi za obrazce za pripravo ponudbe v Word formatu (branka.bensa@eko-park.si).

Razpisna dokumentacija: 1-2016 _3_ JNMV RD Gorivo

Datum: 29. 01. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |