Obvestilo uporabnikom pitne vode

Spoštovani,

 upravljalec Pomurskega vodovoda – sistem A ugotavlja povišano temperaturo pitne vode, ki na določenih delih sekundarnega dela omrežja dosega 25 OC, zato je pristopil k izvajanju ukrepov za nižanje temperature v omrežju in zagotavljanju skladnosti pitne vode. Notranji nadzor skladnosti pitne vode izvaja NLZOH Maribor po letnem načrtu vzorčenja. Zaradi povišanih temperatur je povečano doziranje dezinfekcijskega sredstva (natrijev hipoklorit) na obeh vodnih virih in uvedena dodatna dezinfekcija v VH Črenšovci in Nabiri Dobrovnik. Koncentracija prostega preostalega klora na vodnih virih je nastavljena v območju 0,15-0,20 mg/L, zato lahko uporabniki na nekaterih delih omrežja zaznajo vonj po kloru.

EKO – Park je pristopil k tedenskemu izpuščanju vode na hidrantih po celotnem sistemu v upravljanju. Vsem uporabnikom priporočamo, da v času poletnih visokih temperatur pogosteje preventivno izpirajo svoje interno vodovodno omrežje. Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje je treba redno in pravilno vzdrževati.

Priporočila za vzdrževanje internega hišnega vodovodnega omrežja:

  • vsak dan pred prvo uporabo, naj voda na vsaki pipi teče toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali (vsaj 2 minuti)
  • vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke; čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna,
  • na mestih, kjer voda zastaja, je potrebno tedensko izvajati izpiranje do stabilizacije temperature vode na pipi. Posebej je redno in pravilno vzdrževanje pomembno v času visokih poletnih temperatur, v objektih, ki se rabijo občasno. V objektih, kjer je poraba vode dlje časa zmanjšana ali prekinjena (npr. zaradi šolskih počitnic in dopustov), v času visokih temperatur prihaja do zastajanja in dviga temperature vode v internem hišnem vodovodnem omrežju. V objekti z razvejanim internim hišnim vodovodnim omrežjem lahko zaradi tega v omrežju prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov, kar lahko predstavlja tveganje za mikrobiološko neskladnost pitne vode. Priporočljivo je, da se izpiranje izvede po vsakem daljšem obdobju, ko voda v omrežju stoji ( npr. ob ponedeljkih ob začetku delovnega tedna, po praznikih, itd.). Priporočamo naslednje ukrepe:
  • intenzivno izpiranje naj se opravi s povečanim pretokom z vodo iz javnega vodovodnega omrežja na vseh pipah v objektu,
  • na vseh pipah je potrebno sneti in očistiti vse mrežice in druge nastavke,
  • čas izpiranja naj znaša najmanj 15 minut, po možnosti naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom,
  • intenzivno izpiranje internega hidrantnega omrežja, v kolikor je neposredno vezano na interno hišno napeljavo. Podrobnejša priporočila in navodila lahko najdete na spletni strani Nacionalnega Inštituta za javno zdravje http://www.nijz.si

V primeru morebitnih težav pri izvajanju izpiranja vašega omrežja nas lahko pokličete na telefonsko številko 041 70 70 80

Datum: 10. 07. 2024 | Objavljeno v Novice in obvestila |