OBVESTILO O ZBIRANJU ODPADKOV-NENASELJENI OBJEKTI / TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL – LAKATLAN ÉPÜLETEK

Spoštovani,

V skladu s 13. členom Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Lendava (Ur. l. RS, št. 60/13, 32/14, 2/16, 25/17), vas obveščamo, da bo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov od nenaseljenih objektov v letu 2020 potekalo na enak način kot v predhodnem letu. Namenske vreče prevzamete na sedežu izvajalca občinske gospodarske javne službe, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, in sicer od 15.02.2020 naprej.

Tisztelt Címzett!

A kommunális hulladék Lendva község területén való gyűjtéséről és elszállításáról szóló műszaki szabályzattal (az SZK Hiv. L., 60/13, 32/14, 2/16, 25/17 sz.) összhangban tájékoztatjuk, hogy a lakatlan épületeknél keletkezett vegyes kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása 2020-ban az előző évivel megegyező módon fog történni. Az e célra szolgáló zsákok a községi közszolgáltatás kivitelezőjének székhelyén (9220 Lendva, Fő utca 109.) vehetők át február 15-től.

Koledar odvoza komunalnih odpadkov od nenaseljenih objektov v letu 2020 / A lakatlan épületeknél keletkezett vegyes kommunális hulladék elszállításának menetrendje 2020-ban

 

 

 

Datum: 07. 08. 2020 | Objavljeno v Odpadki |