NAVODILA IN POGOJI ZA POLNJENJE BAZENOV

 

 1. Polnjenje hišnih bazenov se izvaja z vodovodne pipe preko hišnega vodomera, ob predhodni najavi izvajalcu GJS

 2. Polnjenje hišnih bazenov iz hidrantov je dovoljeno le v izjemnih primerih (npr. bazen nad 70 m3) , s soglasjem lastnika infrastrukture, ki si ga pridobi uporabnik.

 3. Polnjenje hišnih bazenov iz hidranta lahko izvede le pooblaščena oseba izvajalca GJS

 4. Obračun vode:

      a)V primeru če uporabnik uveljavlja oprostitev plačila odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

  • cena vode 0,7741 €*/m3 -posebna storitev (občina Lendava)
  • cena vode 0,5161 €*/m3  (občine Dobrovnik, Črenšovci, Odranci)
  • odvajanje in čiščenje se ne obračuna
  • uporabnik plača okoljsko dajatev –ne priklopljeni na kanalizacijsko omrežje
  • uporabnik plača storitev izvajalca GJS (polnjenje iz hidranta – po dejansko porabljenem času ali popis vodomera – najmanj 1 ura)
  • oprostitev plačila odvajanja in čiščenja odpadnih voda velja le v primeru predhodne pisne najave uporabnika ter popisa vodomera s strani pooblaščene osebe izvajalca GJS

5. V vseh ostalih primerih polnjenja hišnih bazenov, se količina vode obračuna kot ostale storitve GJS oskrba s pitno vodo.

 

Datum: 24. 05. 2018 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |