Obvestilo o odvozu odpadkov od nenaseljenih objektov – Értesítés a hulladékszálításról a lakatlan épületektől

OBVESTILO_ÉRTESÍTÉS_SLO-HU

OBVESTILO O ZBIRANJU ODPADKOV-NENASELJENI OBJEKTI

Spoštovani

Občinski svet Občine Lendava je na svoji 18. seji, dne 22.12.2017, potrdil Program izvajanja gospodarske javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Lendava v letu 2018.

V skladu s potrjenim programom in 13. členom Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Lendava (Ur. l. RS, št. 60/13, 32/14, 2/16, 25/17), vas obveščamo, da bo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov od nenaseljenih objektov v letu 2018 potekalo na enak način kot v predhodnem letu. Namenske vreče prevzamete na sedežu izvajalca občinske gospodarske javne službe, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, in sicer od 15.02.2018 naprej.

Cena namenske vreče vključuje stroške zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter stroške obdelave in odlaganja odpadkov po njihovi obdelavi, ter ostaja enaka kot v predhodnem letu. Račun za namenske vreče boste prejeli v dveh enakih delih, in sicer maja ter septembra 2018.

 Koledar odvoza komunalnih odpadkov od nenaseljenih objektov v letu 2018:

Zap. št. Datum odvoza Dan
1. 05.03.2018 Ponedeljek
2. 07.05.2018 Ponedeljek
3. 02.07.2018 Ponedeljek
4. 06.08.2018 Ponedeljek
5. 03.09.2018 Ponedeljek
6. 01.10.2018 Ponedeljek
7. 12.11.2018 Ponedeljek
8. 07.01.2019 Ponedeljek

Vreče morajo biti na dan zbiranja odpadkov pravočasno pripravljene na prevzem ob javni poti.

Eko-park d.o.o. Lendava

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL – LAKATLAN ÉPÜLETEK 

Tisztelt Címzett!

Lendva Község Községi Tanácsa 2017. december 22-én megtartott 18. ülésén jóváhagyta A vegyes kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó gazdasági közszolgáltatás végzésének 2018. évi programját Lendva Község területén.

A jóváhagyott programmal és a kommunális hulladék Lendva község területén való gyűjtéséről és elszállításáról szóló műszaki szabályzattal (az SZK Hiv. L., 60/13, 32/14, 2/16, 25/17 sz.) összhangban tájékoztatjuk, hogy a lakatlan épületeknél keletkezett vegyes kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása 2018-ban az előző évivel megegyező módon fog történni. Az e célra szolgáló zsákok a községi közszolgáltatás kivitelezőjének székhelyén (9220 Lendva, Fő utca 109.) vehetők át február 15-től.

A hulladékgyűjtő zsákok ára tartalmazza a vegyes kommunális hulladék gyűjtésének és elszállításának, valamint a feldolgozásának és a feldolgozás utáni lerakásának költségét. Az ár 2018-ban változatlan marad. A hulladékgyűjtő zsákokra vonatkozóan két azonos összegű számlát fog kézhez kapni, éspedig májusban és szeptemberben.

A lakatlan épületeknél keletkezett vegyes kommunális hulladék elszállításának menetrendje 2018-ban

Ssz. Az elszállítás dátuma Nap
1. 2018.03.05. Hétfő
2. 2018.05.07. Hétfő
3. 2018.07.02. Hétfő
4. 2018.08.06. Hétfő
5. 2018.09.03. Hétfő
6. 2018.10.01. Hétfő
7. 2018.11.12. Hétfő
8. 2019.01.07. Hétfő

A zsákokat a hulladékgyűjtés napján időben ki kell helyezni átvételre a közszolgálati útakon.

ÖKO-PARK Kft. Lendva

OBVESTILO_ÉRTESÍTÉS_SLO-HU

Datum: 14. 08. 2017 | Objavljeno v Novice in obvestila |