Javno naročilo: Dobava električne energije

Spoštovani,

Obveščamo vam, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 10.5.2016, št. objave JN001129/2016-W01, objavili javno naročilo za dobavo električne energije. Rok za prejem ponudb je 18.5.2016 do 9:00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil. Za potrebe priprave ponudbe lahko ponudniki zaprosijo tudi za obrazce za pripravo ponudbe v Word formatu (branka.bensa@eko-park.si).

Razpisna dokumentacija:

1. Naslovnica in povabilo_JNMV Elektrika

2. RD povabilo_JNMV Elektrika

3. RD Ponudbeni del_JNMV Elektrika

4. RD Predmet naročila in tehn.spec._JNMV Elektrika

Datum: 10. 05. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |