Kriteriji za razglasitev ukrepa prekuhavanja vode

Prekuhavanje pitne vode je ukrep za odpravo mikrobiološke neustreznosti pitne vode, vendar samo v primeru, da upravljavec, na podlagi ocene specifičnih raszmer, ugotovi, da je ukrep potrebno izvajati in o tem obvesti javnost. Predpisani kriteriji so dosegljivi na naslednji povezavi: Kriteriji za razglasitev prekuhavanja vode

Ukrep lahko velja za celoten sistem, za del sistema ali le za posamezen objekt. Je časovno omejen in velja od objave do preklica.

Ukrep se v normalnih razmerah obratovanja sistema ne izvaja.

Datum: 13. 04. 2016 | Objavljeno v Voda |