Zimska služba

Zimsko službo na območju občine Lendava izvajajo podjetja DARS d.d., Direkcija RS za ceste in Eko-Park Lendava d.o.o.

Na občinskih cestah v skupni dolžini približno 130 kilometrov in površini okoli 11 000 m² zimsko službo izvaja podjetje Eko-Park s podizvajalci. Občinske ceste in javne površine, ki jih vzdržuje Eko-Park so razdeljene v tri prioritete. Standard vzdrževanja občinskih cest je določen nekoliko višje od tistega, ki ga določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah.

Občane obveščamo, da imamo tudi sami krajani določene obveznosti, med katerimi ne pozabimo, da:

– se moramo v prometu prilagoditi razmeram na cesti in uporabljati zimsko opremo,
– smo dolžni očistiti sneg pred zgradbo (pri večstanovanjskih objektih mora čiščenje organizirati upravljavec zgradbe),
– moramo varovati okolje in ga ne obremenjevati s prekomernim soljenjem.

V skladu z Odlokom o občinskih cestah morajo vsi krajani, ki živijo ob občinski cesti, dopustiti odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda. Prebivalci ob občinski cesti morajo imeti na strehah stanovanjskih objektov pritrjene snegolove, da se sneg ne bi usipal na občinsko cesto, z objektov ob občinski cesti pa morajo odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

Podrobnejši program zimske službe je objavljen v pripetem dokumentu  in na spletni občine (www.lendava.si). Dežurstvo in komuniciranje z javnostmi 24 ur na dan je zagotovljeno pri Eko-park d.o.o. Lendava na kontaktni številki 041 70 20 80. Pripombe, reklamacije in predloge pa je možno posredovati tudi preko občinskega ZELENEGA TELEFONA, telefonska številka je 080 48 47.

Vsem občankam in občanom želimo varno vožnjo ter strpnost in potrpežljivost v cestnem prometu!

2014 PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE Eko-park

Datum: 29. 12. 2014 | Objavljeno v Ceste, Novice in obvestila |