Zimska služba

Izvajanje zimske službe v sezoni 2014/2015

Začela se je zimska sezona, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Čeprav nas narava še ni obdarila s snegom, je prav, da smo na zimske razmere pripravljeni.

Občina Lendava je zadolžena za izvajanje zimske službe na kategoriziranih občinskih cestah in določa normative za pluženje in posipavanje cest. Pluženje in posipavanje se vrši po treh prioritetah.  V prioriteto I spadajo strmine in mestne ulice, pločniki v mestu in v krajih Občine Lendava ter utrjene javne površine in stopnišča v mestu Lendava. V prioriteto II spadajo krajevne skupnosti (Trimlini, Petišovci, Pince Marof-Benica, Pince, Dolina, Čentiba, Dolga vas, Mostje, Radmožanci, Genterovci, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot, Hotiza). V prioriteto III pa spadajo kategorizirane in nekategorizirane javne poti. Več o prioritetah in normativih je na spodnji povezavi.

Posipavanje se vrši glede na meteorološke razmere in normative. Praviloma se naj ne bi posipavale ceste, ki so uvrščene v 3. prioriteto, z manjšo intenziteto in količino pa se posipavajo ceste uvrščene v 2. prioriteto. V primeru nevarnosti poledice se ukrepa tako, da se omogoči največja možna prometna varnost.

Za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do posameznih stanovanjskih objektov so dolžni poskrbeti občani sami. Lahko pa se dogovorijo in naročijo pluženje in posipavanje tudi z izvajalcem zimske službe.

Letos je za izvajanje zimske službe urejeno s pogodbo, po kateri zimsko vzdrževanje izvaja javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava.

2014 PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE Eko-park

 

Datum: 24. 12. 2014 | Objavljeno v Ceste, Novice in obvestila |