ZBIRANJE NEVARNIH IN POSEBNIH ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH

Nevarne in posebne odpadke bomo zbirali s specialnim vozilom z mobilno zbiralno postajo dne 2.11.2013 po spodnjem urniku na določenem mestu:

1. ekipa:

URA

NASELJA

LOKACIJA ZBIRANJA

8.00 – 9.00

PINCE, PINCE MAROF, BENICA VAŠKI DOM PINCE

9.00 – 10.00

ČENTIBA, DOLINA ZBIRALNICA GROZDJA ČENTIBA

10.00 – 11.00

LENDAVA 1, TRIMLINI PARKIRIŠČE PRI TRGOVINI TUŠ

11.00 – 12.00

LENDAVA 2 PARKIRIŠČE PRI BIVŠI KOMUNALI

12.00 – 13.00

DOLGA VAS PRI TRGOVINI DOLGA VAS

13.00 – 14.00

MOSTJE, BANUTA, GENTEROVCI, RADMOŽANCI, KAMOVCI TRGOVINA MERCATOR GENTEROVCI

2. ekipa:

URA

NASELJA

LOKACIJA ZBIRANJA

8.00 – 9.00

PETIŠOVCI PRI TRGOVINI MERCATOR

9.00 – 10.00

DOLNJI LAKOŠ, GORNJI LAKOŠ PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU

10.00 – 11.00

GABERJE PRI TRGOVINI MERCATOR

11.00 – 12.00

KAPCA, KOT PRI GOSTILNI JAKŠIČ

12.00 – 13.00

HOTIZA PRI TRGOVINI MERCATOR

Naši strokovnjaki razvrstijo odpadke glede na njihove lastnosti, da bi preprečili nepredvidene reakcije med različnimi snovmi.

Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati za to pooblaščenim podjetjem, so:

 • onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…),
 • absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …),
 • barve, laki, impregnirana sredstva, premazi,
 • odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, …),
 • razredčila, odpadna topila,
 • odpadna zdravila,
 • baterije, akumulatorji vseh vrst (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, traktorski, akumulatorji),
 • odpadna fitofarmacevtska sredstva (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva),
 • kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije,
 • živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti,
 • neonska svetila (cevi) in halogenska svetila,
 • odpadna jedilna olja in maščobe

Opozorilo: Baterije in stara zdravila prinesite ločeno od ostalih nevarnih in posebnih odpadkov. Tekočine prinesite le v zaprtih posodah.

Občani lahko svoje lastne nevarne in posebne odpadke nekaj mesecev skladiščijo doma, ne da bi jim to predstavljalo posebno nevarnost, saj ne gre za velike količine.

Datum: 11. 10. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |