Zimska služba

Izvajanje zimske službe v sezoni 2012/2013

Začela se je zimska sezona, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Na zimo pa je opozoril tudi že prvi sneg, ki je poskrbel za prave zimske užitke, obenem pa  tudi na zimskemu času  primerne razmere na cestah.

Občina Lendava je zadolžena za izvajanje zimske službe na kategoriziranih občinskih cestah. Pluženje in posipavanje se vrši po treh prioritetah. Pod prioriteto I spadajo strmine in mestne ulice, pločniki v mestu in v krajih Občine Lendava ter vse utrjene javne površine in stopnišča v mestu Lendava. Pod prioriteto II spadajo krajevne skupnosti (Trimlini, Petišovci, Pince Marof-Benica, Pince, Dolina, Čentiba, Dolga vas, Mostje, Radmožanci, Genterovci, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot, Hotiza). Pod prioriteto III pa spadajo kategorizirane in nekategorizirane javne poti.

Za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do posameznih stanovanjskih objektov so dolžni poskrbeti občani sami, lahko pa se dogovorijo tudi z izvajalcem, ki na tem območju opravlja zimska vzdrževalna dela.

Dejavnost opravljanja zimske službe je urejena s pogodbo, po kateri zimsko vzdrževanje izvajata javni podjetji EKO-PARK d.o.o. in  NOGRAD d.o.o. Seznam cest in utrjenih javnih površin, ki jih ueja posamezni  izvajelc je razviden v spodnjih dokumentih.

 

Po zakonskih normativih, določenih v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), je prevoznost na lokalnih cestah zagotovljena, če višina snega ne presega 15 centimetrov, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Občina Lendava bo pri izvajanju zimske službe upoštevala navedene zakonske normative. V zimskih razmerah težje prevozni odseki lokalnih cest bodo označeni s prometno signalizacijo, ki bo opozarjala na obvezno uporabo zimske opreme v zimskih razmerah.

V skladu z Odlokom o občinskih cestah morajo vsi krajani, živeči  ob občinski cesti, dopustiti odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda. Prebivalci ob občinski cesti morajo imeti na strehah stanovanjskih objektov pritrjene snegolove, da se sneg ne bi usipal na občinsko cesto, z objektov ob občinski cesti pa morajo odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu. Zato pozivamo vse omenjene lastnike zemljišč in objektov, da to dosledno upoštevajo. Nadzor bo izvajal medobčinski inšpektorat.

Občina Lendava ima zagotovljeno 24-urno dežurstvo glede izvajanja zimske službe. Kontaktna oseba s strani Občine Lendava je g. Jožef Čivre, tel. št. 031 746 699.

Vsem občankam in občanom želimo varno vožnjo ter jih naprošamo, da pripravijo svoja vozila na zimo (namestitev zakonsko predpisane zimske opreme) in naj bodo strpni ter potrpežljivi v cestnem prometu.

Občinska uprava

Datum: 24. 12. 2012 | Objavljeno v Ceste, Novice in obvestila |