POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Objavljamo popravek razpisne dokumentacije za JN: Načrt revitalizacije in ureditve brežin Ledave s pritoki ter Drave pri Mali vasi. Popravljen je obrazec ponudbe in uskladitev za sklop II med projektno nalogo in drugimi deli razpisne dokumentacije, kar je bilo prej neusklajeno. Ponudniki morajo pri izdelavi ponudb upoštevati popravek razpisne dokumentacije.

RD_Razpisna-dokumentacija_REVITALIZACIJA_POPRAVEK (Številka objave: JN1812/2011, Datum objave: 25.2.2011)

Datum: 16. 03. 2011 | Objavljeno v Javna naročila, Projekti - zaključeni |