Javno naročilo: Komunalni traktor in priključki za komunalni traktor – popravek razpisne dokumentacije

Popravek razpisne dokumentacije za javno naročilo JN 10663/2010, objavljeno na portalu javnih naročil dne 4.11.2010.

JN_610-007_B_Razpisna dok.-popr.1.pdf

V razpisni dokumentaciji je letnica odpiranja pomotoma zapisana kot leto 2009, pravilno je 2010.  Odpiranje ponudb je javno in bo dne 15.11.2010 ob 12.00 uri.

Datum: 09. 11. 2010 | Objavljeno v Javna naročila |