Nove cene vode

Oznake: , , , , ,

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo je v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta z dne 13.02.2009 pridobil pozitivno strokovno mnenje MOP o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje javnih služb varstva okolja št. 35406-179/2009 z dne 16.07.2009, na podlagi česar je Občinski svet Občine Lendava na svoji 29. seji, dne 22.12.2009 sprejel sklep, da se od 01.01.2010 dalje uveljavi potrjena cena vodarine v višini 0,4858 €/m2. Ob tem se vsem fizičnim osebam od 01.01.2010 do preklica odobri popust v višini 32% od novo uveljavljene cene vodarine.

Občinski svet Občine Lendava je prav tako v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 63/2009) sprejel sklep, da se od 01.01.2010 dalje zaračunava omrežnina v višini 6,72 €/priključek letno za priključek zmogljivosti DN 13, ki se obračunava mesečno po dvanajstinah. Za večje priključke se omrežnina korigira navzgor z ustreznim faktorjem, ki je določen v Pravilniku.

Ob tem je vsem uporabnikom, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti občinski svet Občine Lendava za uporabo javne infrastrukture odobril subvencijo v višini 50%.

Datum: 12. 02. 2010 | Objavljeno v Novice in obvestila |