Koliko plačate vodo, kanalizacijo in druge stroške?

Oznake: , ,

V vsakdanjem življenju se nam zdi samoumevno, da kadarkoli si to zaželimo, na pipi priteče voda, ki jo lahko uživamo brez skrbi. Pa je res tako? V Sloveniji za vodooskrbo skrbi čez 200 podjetij. Sistem torej le ni tako zelo preprost. Prav tako ni samoumevno, da imajo vsa gospodinjstva vodo iz javnega vodovoda in da je ta ustrezne kakovosti in zadostnih količin. Da bi trditev potrdili nam ni potrebno pogledati daleč saj so že v Prekmurju marsikje težave z vodo precejšnje.

Voda mora imeti ustrezno zajetje, ustrezno zgrajen in vzdrževan vodovodni sistem, stalni nadzor kakovosti ter funkcioniranja sistema z vključenim vzdrževanjem. Zato voda ni povsem brezplačna, četudi je še zmeraj zelo poceni. V primerjavi z ustekleničeno vodo je cena litra vode iz vodovoda približno tisočkrat cenejša.Vsako gospodinjstvo, ki je porabnik pitne vode iz javnega vodovodnega sistema vsak mesec prejme položnico, kjer so zaračunane storitve treh izvajalcev: Eko-park d.o.o. Lendava, ČNL d.o.o., Občina Lendava ter dajatve  države. Veliko strank nas je že spraševalo, kaj dejansko plačujejo in ali so storitve pravilno obračunane. Storitve, ki so na položnici zaračunane so: pitna voda (0,32 €/m3), odvajanje komunalnih odpadnih voda (0,62 €/m3), čiščenje komunalnih odpadnih voda (0,62 €/m3), vzdrževanje priključka (0,88 €/mesec), ter dajatvi, ki ju predpisuje država, to sta okoljska dajatev – odpadne vode (0,11 €/m3) ter vodno povračilo (0,07 €/m3). Višina položnice oz. strošek je odvisen od porabljene vode na mesec. Mesečna akontacijska poraba se določi na podlagi s popisom ugotovljene porabe preteklega, praviloma 6-mesečnega obdobja.

V skladu s Pravilnikom o pitni vodi je upravljavec dolžan popisati porabo vode na vodomerih 1-krat letno, po občinskem odloku pa 2-krat letno. Popis se izvede na vodomerih, ki morajo biti nameščeni na upravljavcu dostopnem zunanjem vodomernem jašku. Vodomeri v interni napeljavi v večstanovanjskih zgradbah (blokih) služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje. Eko-park popisuje vodomere 2-krat letno. Popisano stanje vodomera se vnese v bazo podatkov, kjer se ugotovi ali je bila poraba zaračunana v ustrezni višini oziroma ali je bila zaračunana količina prenizka ali previsoka. Temu sledi obračun po katerem uporabnik prejme račun za razliko do popisane vrednosti. V koliko je bilo z akontacijami zaračunano več od dejanske porabe ugotovljene s popisom pa se uporabniku beleži dobropis, ki se poračuna v prihodnjih nekaj akontacijah. Popisano stanje, kot je bilo navedeno že zgoraj služi tudi za izračun mesečne povprečne porabe, ki jo akontativno zaračunavamo v prihodnjih mesecih do naslednjega popisa.

Če je po vaši oceni odstopanje med akontacijo in dejansko porabo odčitano na vodomeru preveliko, vas naprošamo, da zabeležite porabo vode na vodomeru in se oglasite v podjetju Eko-park, kjer vam bomo akontacijsko porabo ustrezno korigirali. Na ta način se boste izognili prevelikim korekcijam porabe pri popisu.

V vinskih kleteh je popis otežen, saj veliko lastnikov nima ustrezno nameščenih vodomerov in so nam le-ti nedostopni, zato popis pri teh izvajamo z vašo pomočjo, ko vas zaprosimo, da stanje na vodomeru odčitate sami in nam ga sporočite. Vsem, ki ste to storili se zahvaljujemo. Nekaj tistih, ki tega še niso storili pa bomo v kratkem obiskali ali pa porabo zaračunali v skladu z novo uredbo.

Trudimo se, da bi vzpostavili uporabniku čim bolj prijazen in pregleden sistem. Svoje delo želimo opravljati čim kakovostneje, korektno in brez napak. Seveda pa se slednje, kakor že iz same človeške narave izhaja, občasno zgodijo, zato morebitne pritožbe sprejemamo na sedežu podjetja, po telefonu ali osebno.

Datum: 27. 10. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |