Težave z zarastjo

Oznake:

Večkrat se soočamo s pritožbami krajanov, avtobusnih prevoznikov in drugih uporabnikov cest, češ, da so ceste nevzdrževane saj po njih ni moč peljati z večjimi ali višjimi vozili zaradi vej in druge zarasti. Na privatne parcele ne posegamo, a hkrati moramo poskrbeti za urejenost in v prvi vrsti za varnost. Zato naprošamo vse lastnike parcel, predvsem je teh veliko v gričevnatem delu občine (v goricah), da dosledno odstranjujejo zarast, predvsem veje, ki visijo na cesto ali bankino.

Podobno je tudi z urejanjem jarkov in hudournikov. Po veljavnem občinskem odloku (Ur.l. RS, št. 35/92) vzdrževanje le-teh ni dolžnost občine ali javnih služb, temveč so lastniki ali upravljavci zemljišč ob manjših potokih in jarkih tisti, ki so dolžni redno čistiti brežine in struge od neprimerne zarasti in od naplavin. Kot neprimerno zarast na brežinah potokov in jarkov se po odloku smatra drevje, grmovje, opuščeni previsoko odrezani panji in enoletna nepokošena trava, ki ovirajo odtok vode ali povzročajo škodljive zajezitve.

Kot primerno zarast (drevesno in grmovno) v zgornjem delu brežine, ki je izrednega pomena za izgled krajine je po odloku razumeti redno gojeno vrbo, jelšo, jesen, dob, avtohtone grmovne vrste in nizke trave, ki se jih najmanj enkrat v letu pokosi.

Jesensko zimski čas je primeren za čiščenje odvečne zarasti. Vsi skupaj naredimo naš kraj še lepši in tudi bolj varen.

Datum: 06. 10. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |