Svetovni dan voda

Oznake:

Varujmo naravno bogastvo – vodo!

Voda je življenje. Voda je predpogoj za obstoj človeka, živali in rastlin in je nenadomestljiv vir za nacionalne ekonomije. Ima temeljno vlogo pri klimatskih spremembah. V kapljici vode lahko živi do 30 milijonov mikroorganizmov.  Dejstvo, da brez vode ni življenja, poznamo. Brez hrane človek preživi en mesec, brez vode pa le 5 do 7 dni. Pomen skrbi za vodo pa so leta 1992 priznali tudi Združeni narodi, ko so določili 22. marec kot svetovni dan voda. S tem so želeli poudariti pomen skrbi za vodo; še več, obdobje med leti 2005 in 2015 so  razglasili za desetletje ukrepanja na temo »Voda za življenje«.
Vse kar delamo, vse kar spustimo v odpadno vodo ali odvržemo kot odpadek neposredno vpliva na ekološko ravnovesje zalog vode, rek in morij. Seznam snovi, ki onesnažujejo vode, je vsak dan daljši. Še sprejemljivi obseg dnevnega onesnaženja pa je že presežen. Od vse vode na planetu je pitne vode manj kot en odstotek. Ocenjuje se, da bosta do leta 2025 kar dve tretjini prebivalstva soočeni s pomanjkanjem vode. Zato je stalna skrb za ohranjanje čiste pitne vode in s tem tudi skrb za čisto okolje ena temeljnih za zagotavljanje zdravega in kakovostnega življenja.

Združeni narodi so kot minimalni normativ za pitno vodo, ki jo za življenje potrebuje povprečen človek določili 20 litrov na dan, dnevna poraba vode v Sloveniji pa je precej večja, v povprečju 150 litrov. Varčevanje z vodo je eden najpreprostejših in najučinkovitejših ukrepov pri varovanju okolja. Pridružimo se varovanju okolja tudi mi.

Viri: SURS, 2007, Zveza potrošnikov Slovenije, 2008, ARSO

Datum: 20. 03. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |