Uspešno delovanje Kobiljskega zadrževalnika

Oznake:

Objekt Kobiljski zadrževalnik je bil zgrajen leta 2008 v okviru istoimenskega projekta, ki je bil sofinanciran s strani EU, sosedskega programa INTERREG IIIA (SLO-HU-CRO), države Slovenije in države Madžarske ter na slovenski strani voden s strani Eko-parka.

Med 6. in 11. februarjem je padla večja količina padavin, istočasno pa smo bili priča še izredno hitremu taljenju snega, kar je povzročilo porast vodostajev in nevarnost poplav. Upravljavec je tako v zadrževalniku zaprl zapornice in zadržal na območju zadrževalnika približno 2 mio m3 vode. To je po mnenju strokovnjakov zaščitilo okoliška naselja pred skoraj gotovimi poplavami, tako na madžarski kot slovenski strani meje.

Objekt je tako uspešno prestal prvo resno preizkušnjo in se pokazal kot pomemben element varovanja pred visokimi vodami ter potrdil, da je bila odločitev za izvedbo in sofinanciranje projekta Kobiljski zadrževalnik dobra.

Datum: 15. 02. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |