OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE

Oznake: ,

EKO PARK Lendava d.o.o.  je dne 17. julija 2008 prejel rezultate izvedene analize Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota – Enota za zdravstveno ekologijo o vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti dne 8. julija 2008  v oskrbovalnem območju MV Lendava (črpališče Gaberje) pri čemer je bila ugotovljena mikrobiološka neskladnost po Pravilniku o pitni vodi – Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Posledica ugotovljene neskladnosti so bila pogosta deževja  z neurjem.V skladu z navedenim pravilnikom in dokumentom o zagotavljanju kakovosti HACCP v procesu za oskrbo s pitno vodo, smo nadaljevali z dezinfekcijo kloriranja vodovodnega sistema, izpiranjem podsistemov zaradi večjega učinka kloriranja kot tudi pregledom celotnega vodovodnega sistema. Navedeni ukrep dezinfekcije se je začel izvajati že 10. julija 2008 na podlagi telefonskega opozorila s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota in našega naročila vzdrževalcu vodovodnega sistema Komunala Lendava d.o.o.

Vodovodni sistem se klorira v višini 0,3 mg /liter, ker v prejšnjih letih navedenega ukrepa ni bilo potrebno izvajati zaradi ustreznega mikrobiološkega stanja vodovodnega sistema, zato bo v vodi nekaj časa zaznaven vonj po kloru.

Dne 15. julija 2008  smo ponovili vzorčenje pitne vode na sistemu. Rezultati analize ne kažejo na prisotnost bakterij fekalnega izvora.
Zaradi preventivnega delovanja smo nadaljevali z  dezinfekcijo na sistemu z namenom, da ugotovimo prisotnost rezidualnega  klora in ponovili analize dne, 17.07.2008.

Po ugotovljenih bakterioloških rezultatih ugotavljamo, da ne  gre za fekalno onesnaženje pitne vode oziroma je to manj verjetno, prav tako na podlagi rezultata posameznega vzorca ne moremo predlagati ukrepa prekinitve ali omejitve uporabe pitne vode.
Upravljalec vodovodnega sistema bo nadaljeval z izrednim vzorčenjem pitne vode ter vas bomo o rezultatih in morebitnih ukrepih sproti obveščali.

Rezultati analiz so na vpogled na sedežu EKO-PARK Lendava d.o.o, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.

Datum: 17. 07. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |