OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE

Oznake: ,

EKO-PARK d.o.o. Lendava je dne 11. julija 2008 prejel rezultate izvedene analize Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota – Enota za zdravstveno ekologijo o vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti dne 7.julija 2008  v oskrbovalnem območju MV Lendava (črpališče Gaberje) pri čemer  je bila ugotovljena mikrobiološka neskladnost po Pravilniku o pitni vodi – Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Odgovorna oseba notranjega nadzora
in vodstvo podjetja Eko-park do.o. Lendava

Posledica ugotovljene neskladnosti so bila pogosta deževja  z neurjem.

Ker v vzorcu pitne vode v omrežju niso potrdili prisotnosti  fekalnih bakterij je EKO-PARK d.o.o. Lendava v skladu z navedenim pravilnikom in dokumentom o zagotavljanju kakovosti HACCP v procesu za oskrbo s pitno vodo, pristopil k dezinfeciji s kloriranjem vodovodnega sistema, izpiranjem podsistemov zaradi večjega učinka kloriranja kot tudi pregledom celotnega vodovodnega sistema. Navedeni ukrep dezinfekcije se je začel izvajati že 10. julija 2008 na podlagi telefonskega opozorila s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota in našega naročila vzdrževalcu vodovodnega sistema Komunala Lendava d.o.o.

Vodovodni sistem se je kloriral do višine 0,2 mg/liter, ker v prejšnjih letih navedenega ukrepa ni bilo potrebno izvajati zaradi ustreznega mikrobiološkega stanja vodovodnega sistema, zato bo v vodi nekaj časa zaznaven vonj po kloru.
Dne 15. julija 2008  smo ponovili vzorčenje pitne vode na sistemu. Rezultati analize ne kažejo na prisotnost bakterij fekalnega izvora.

Zaradi preventivnega delovanja smo nadaljevali z dezinfekcijo na sistemu z namenom, da ugotovimo prisotnost rezidualnega  klora.

Po ugotovljenih bakterioloških rezultatih ugotavljamo, da ne  gre za fekalno onesnaženje pitne vode oziroma je to manj verjetno, prav tako na podlagi rezultata posameznega vzorca ne moremo predlagati ukrepa prekinitve ali omejitve uporabe pitne vode.

Upravljavec vodovodnega sistema bo nadaljeval z izrednim vzorčenjem pitne vode ter vas bomo o rezultatih in morebitnih ukrepih sproti obveščali.

Rezultati analiz so na vpogled na sedežu EKO PARK d.o.o. Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.

Odgovorna oseba notranjega nadzora
in vodstvo podjetja Eko-park do.o. Lendava

Datum: 16. 07. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |