OBVESTILO: Sistem kakovosti HACCP v procesu oskrbe s pitno vodo

Oznake:

Sistem kakovosti HACCP v procesu oskrbe s pitno vodo
EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva

Za varno vodooskrbo in zdravstveno ustreznost pitne vode je potreben stalen nadzor omrežij in kvalitete pitne vode v njih. Za nadzor nad kvaliteto pitne vode na območju vodovodnega omrežja v Občini Lendava in naselju Žitkovci v Občini Dobrovnik skrbijo zaposleni EKO-PARKa kot upravljavec vodovodnega sistema in pristojne državne inštitucije glede monitoringa in nadzora vodovodnega sistema.
Nadzor nad pitno vodo:

1.) Notranji nadzor (izvaja EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva s svojimi zaposlenimi in vrzdrževalnim osebjem s strani Komunale d.o.o. Lendava)
2.) Republiški monitoring (izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota Enota za zdravstveno ekologijo Murska Sobota)
3.) Inšpekcijski nadzor (izvaja RS Ministrvstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska Sobota)

V EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva v okviru notranjega nadzora preverjamo kvaliteto pitne vode na območju vodovodnega omrežja v Občini Lendava in naselju Žitkovci v Občini Dobrovnik na zajetju pitne vode, pred in po pripravi, med distribucijo, na vodohramih, po odpravljenih okvarah in na pipi uporabnika. Notranji nadzor izvajamo v skladu z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006) in Načrta Sistema kakovosti HACCP v procesu oskrbe s pitno vodo na območju vodovodnega omrežja v Občini Lendava in naselju Žitkovci v Občini Dobrovnik.

V okviru republiškega monitoringa izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Enota za zdravstveno ekologijo Murska Sobota) nadzor nad kvaliteto pite vode v javnih objektih in na pipi uporabnika.

RS Ministrvstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska Sobota preverja izvajanje Načrta HACCP in spremljajočih higienskih programov, spoštovanje zakonodaje, ki ureja področje zdravstvene ustreznosti pitne vode.

Rezultati analiz pitne vode iz notranjega nadzora in republiškega monitoringa s strani Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Enota za zdravstveno ekologijo Murska Sobota

Rezultati analiz:
ZZZV_MS_Rezultati_analiz_2008-jan-mar.pdf (velikost: 1.2 MB)

Sistem HACCP v procesu vodooskrbe – kratka predstavitev:
PITNA_VODA_-_HACCP_dokumentacija_predstavitev_2008-04.pdf

Datum: 01. 04. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |