Predstavitev javnega podjetja

Oznake: ,

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje ÖKO-PARK Kft. Lendva, közhasznú vállalat je ustanovila Občina Lendava s ciljem, da v okviru javnega podjetja uredi izvajanje gospodarskih javnih služb. Le-te želimo urediti tako, da bo poslovanje pregledno ter v korist občine in s tem tudi vseh občanov.

Eko-park opravlja gospodarske javne službe, ki so vezane na področje voda, cest in javnih površin (izven mesta Lendava). Tako je javno podjetje že prevzelo upravljanje oskrbe s pitno vodo, o čemer ste vsi uporabniki že bili obveščeni tudi z dopisom, ki smo ga naslovili na vsakega od vas. Z Občino Lendava se dogovarjamo za soupravljanje kanalizacijskega sistema. Vodo in kanalizacijo namreč vidimo kot ekološko in tehnološko pomembno povezana sistema. V Eko-parku se zavedamo pomena okolja za našo varnost in kakovost življenja, zato imamo v poslovnem načrtu opredeljeno tudi področje ekoloških projektov. Z roko v roki z Občino Lendava pripravljamo več projektov.


V Pomurju se pripravlja projekt pomurskega vodovoda v katerega se aktivno vključujemo tudi v Eko-parku tako, da aktivno pripravljamo izgradnjo vodovodnega sistema Gaberje – Hotiza. Ta bo omogočil priklop Hotize na občinski vodovod in kasneje vključitev Lendave v pomurski vodovod. V okviru slednjega je prav vodni vir Občine Lendava evidentiran kot kakovosten in zato za oskrbo z zdravo pitno vodo eden glavnih vodnih virov v Pomurju. To nam govori o visoki kakovosti lendavske pitne vode ter pomenu skrbi za okolje.

Skupaj s še petimi občinami Pomurja pripravlja Eko-park projekt Dolinska kanalizacija, ki predvideva izgradnjo kanalizacijskega omrežja občine Lendava, III. faza, za vasi Pince – Benica in Mostje – Kamovci – Radmožanci.

Še to pomlad pa bomo zaključili tudi pomemben meddržavni projekt, Kobiljski zadrževalnik, sofinanciran s strani EU in Ministrstva za okolje in prostor. Zadrževalnik, ki je okoljsko najprimernejša rešitev, gradimo za povečanje poplavne varnosti naših občanov, vasi Mostje, Banuta, Dolga vas in mesta Lendava. Sektor ekonomika in projekti vodi Branka Bensa, področje voda pa Stanislav Gjerkeš.

Oskrba z zdravo pitno vodo, kakor tudi zdravo in čisto okolje so v veliki meri odvisni od urejenega sistema gospodarskih javnih služb in izvajanja ekoloških projektov, prav tako pa tudi od osveščenosti in sodelovanja ljudi, vseh občanov. Vse bolj se zavedamo pomena pravilnega odstranjevanja vsega, česar ne potrebujemo več. Odpadno vodo zato zbiramo in prečistimo v čistini napravi, odpadke občani zbiramo in sortiramo tako, da jih lahko pravilno obdelajo ali deponirajo brez posledic na okolje itd. V javnem podjetju želimo naše občane permanentno obveščati o pomenu in načinih varovanja okolja in hkrati skrbeti, da bosta naše okolje in kraj kjer živimo varna, urejena, kakovostna. Ljudje moramo s svojim okoljem ravnati skrbno, saj je edino, ki ga imamo.

Trudimo se, da bo čim prej zaživela tudi prenovljena spletna stran www.eko-park.si. V javnem podjetju se trudimo razumeti potrebe ustanoviteljice, potrebe občanov in nenazadnje tudi potrebe okolja.

V kolikor imate v zvezi z našo dejavnostjo pobude, vprašanja ali reklamacije na izvajanje storitev, vam bomo po najboljši moči pomagali rešiti problem. Oglasite se lahko na info@eko-park.si ali na sedežu javnega podjetja, Trg Ljudske pravice 5, Lendava (poslovna zgradba, kjer se nahaja Upravna enota).

Pripravila: Branka Bensa, univ.dipl.ekon.

V.d. direktorja: mag. Tibor Hebar

Datum: 15. 02. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |