Dolinska kanalizacija


Projekt:
DOLINSKA KANALIZACIJA, Celovito urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure

Članice konzorcija:

Občina Beltinci, Občina Dobrovnik, Občina Lendava, Občina Moravske Toplice, Občina Razkrižje, Občina Velika Polana

Območje, ki ga zajema projekt:
6 občin Pomurja, površina 389 km2, 71 naselij, 31.107 prebivalcev


Na podlagi, junija letos, podpisanega pisma o nameri ter skupnega interesa varovanja vodnih virov Pomurja, je 19.12.2006 šest pomurskih županov podpisalo konzorcijsko pogodbo za projekt Celovito urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure ali krajše DOLINSKA KANALIZACIJA.

Projekt pripravlja šest občin Pomurja, to so Občina Beltinci, Občina Dobrovnik, Občina Lendava, Občina Moravske Toplice, Občina Razkrižje in Občina Velika Polana. Kot nosilko projekta so občine izbrale Občino Velika Polana, strokovno podporo pa nudi Poslovni park – inženiring.

Projekt DOLINSKA KANALIZACIJA obravnava območje devetih in zajema območje šestih občin s površino 389 km2, ki zajema 71 naselij in 31.107 prebivalcev. Vrednost celotnega projekta je 41 mio EUR.

Občine bodo projekt prijavile v novi finančni perspektivi 2007-2013 na Kohezijski sklad in tako kandidirale za pridobitev sredstev EU in RS za sofinanciranje izgradnje čistilnih naprav in primarnih kanalizacijskih vodov na njihovem območju. Za sekundarne kanalizacijske vode in hišne priključke pa bo potrebno finančne vire poiskati v okviru Strukturnih skladov in prispevkov občanov.

Priprave, ki obsegajo pripravo strokovnih analiz in študij, projektne in tehnične dokumentacije ter drugih zahtevnih dokumentov intenzivno potekajo, pri tem potrebno pomoč nudi tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Ob spoznanju, da je onesnaženost površinskih vod in dostopnost neoporečne pitne vode vse večji problem, je pomen tega projekta izjemen, hkrati pa je to dober primer kako lahko združene pomurske občine rešujejo širše težave Pomurja.

Datum: 26. 01. 2007 | Objavljeno v Projekti |