Novice in obvestila

Obvestilo uporabnikom pitne vode

Spoštovani,

 upravljalec Pomurskega vodovoda – sistem A ugotavlja povišano temperaturo pitne vode, ki na določenih delih sekundarnega dela omrežja dosega 25 OC, zato je pristopil k izvajanju ukrepov za nižanje temperature v omrežju in zagotavljanju skladnosti pitne vode. Notranji nadzor skladnosti pitne vode izvaja NLZOH Maribor po letnem načrtu vzorčenja. Zaradi povišanih temperatur je povečano doziranje dezinfekcijskega sredstva (natrijev hipoklorit) na obeh vodnih virih in uvedena dodatna dezinfekcija v VH Črenšovci in Nabiri Dobrovnik. Koncentracija prostega preostalega klora na vodnih virih je nastavljena v območju 0,15-0,20 mg/L, zato lahko uporabniki na nekaterih delih omrežja zaznajo vonj po kloru.

EKO – Park je pristopil k tedenskemu izpuščanju vode na hidrantih po celotnem sistemu v upravljanju. Vsem uporabnikom priporočamo, da v času poletnih visokih temperatur pogosteje preventivno izpirajo svoje interno vodovodno omrežje. Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje je treba redno in pravilno vzdrževati.

Priporočila za vzdrževanje internega hišnega vodovodnega omrežja:

 • vsak dan pred prvo uporabo, naj voda na vsaki pipi teče toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali (vsaj 2 minuti)
 • vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke; čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna,
 • na mestih, kjer voda zastaja, je potrebno tedensko izvajati izpiranje do stabilizacije temperature vode na pipi. Posebej je redno in pravilno vzdrževanje pomembno v času visokih poletnih temperatur, v objektih, ki se rabijo občasno. V objektih, kjer je poraba vode dlje časa zmanjšana ali prekinjena (npr. zaradi šolskih počitnic in dopustov), v času visokih temperatur prihaja do zastajanja in dviga temperature vode v internem hišnem vodovodnem omrežju. V objekti z razvejanim internim hišnim vodovodnim omrežjem lahko zaradi tega v omrežju prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov, kar lahko predstavlja tveganje za mikrobiološko neskladnost pitne vode. Priporočljivo je, da se izpiranje izvede po vsakem daljšem obdobju, ko voda v omrežju stoji ( npr. ob ponedeljkih ob začetku delovnega tedna, po praznikih, itd.). Priporočamo naslednje ukrepe:
 • intenzivno izpiranje naj se opravi s povečanim pretokom z vodo iz javnega vodovodnega omrežja na vseh pipah v objektu,
 • na vseh pipah je potrebno sneti in očistiti vse mrežice in druge nastavke,
 • čas izpiranja naj znaša najmanj 15 minut, po možnosti naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom,
 • intenzivno izpiranje internega hidrantnega omrežja, v kolikor je neposredno vezano na interno hišno napeljavo. Podrobnejša priporočila in navodila lahko najdete na spletni strani Nacionalnega Inštituta za javno zdravje http://www.nijz.si

V primeru morebitnih težav pri izvajanju izpiranja vašega omrežja nas lahko pokličete na telefonsko številko 041 70 70 80

Datum: 10. 07. 2024 | Objavljeno v Novice in obvestila

Motena dobava pitne vode v Petišovcih

Spoštovani porabniki vode,

zaradi sanacijskih delih na prepustu pitne vode v naselju Petišovci bo prekinjena dobava pitne predvidena od 10.00 do 15.00 ure. 

Po sanaciji uporabnikom priporočamo izpiranje internega vodovodnega omrežja na vseh internih pipah nekaj minut, do zbistritve iztoka pitne vode.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 21. 06. 2024 | Objavljeno v Novice in obvestila

POLNJENJE BAZENOV – MEDENCETÖLTÉS

Polnjenje bazenov

 1. Polnjenje hišnih bazenov se izvaja z vodovodne pipe preko hišnega vodomera, polnjenje si izvede stranka sama.
 2. Polnjenje hišnih bazenov iz hidrantov je dovoljeno le v primeru, da je volumen bazena nad 70 m3, s soglasjem lastnika infrastrukture(občina), ki si ga pridobi uporabnik.
 3. Polnjenje hišnih bazenov iz hidranta lahko izvede le pooblaščena oseba izvajalca GJS
 4. Obračun vode:

– Cena vode za polnjenje bazenov je enaka kot normalna poraba vode na odjemnem mestu polnjenja bazena, z vsemi storitvami vezanimi na porabo vode

– V primeru polnjenja bazena iz hidranta, uporabnik dodatno plača storitev izvajalca GJS torej polnjenje iz hidranta po dejansko porabljenem času(najmanj 1 ura) ter potne stroške. Cena vode za polnjenje bazenov je enaka kot normalna poraba vode na odjemnem mestu polnjenja bazena, z vsemi storitvami vezanimi na porabo vode

Priporočamo vam, da stanja na vodomeru po polnjenju bazena ne sporočate, ter se bo pri letnem popisu voda obračunala. Količina vode ki ste jo porabili za polnjenje bazena se bo upoštevala pri izračunu mesečne akontacije.

 

Medencetöltés

 1. A medence feltöltése vízcsapon kesztől kivitelezhető a felhasználó vízóráján keresztül, a feltöltést a felhasználó maga vitelezheti ki.
 2. A medencét tűzcsapon át csak abban az esetben lehet feltölteni, ha a medence térfogata meghaladja a 70 m3-t, az infrastruktúra tulajdonosának (község) beleegyezésével. A infrastruktúra tulajdonosának beleegyezését a felhasználó szerzi meg.
 3. A medencét tűzcsapon át csak közüzemi szolgáltató felhatalmazott személye töltheti meg.
 4. A víz elszámolása:

–  A medence feltöltésére használt víz ára, és ahoz kapcsolandó szolgáltatások árai megegyeznek a felhaszálóhelyre elszámolandó havi árakkal

–   Abban az esetben ha a medence tűzcsaponkesztül van feltöltve, be lesznek számítva a közüzemi szolgáltató szolgáltatásai, azaz az eltöltött idő (legalább 1 óra) és az utiköltségek. A medence feltöltésére használt víz ára, és ahoz kapcsolandó szolgáltatások árai megegyeznek a felhaszálóhelyre elszámolandó havi árakkal

Azt javasoljuk hogy a medence feltöltése után a vízóra állását nem jelenti, és majd az  évi felírásnál foglyuk elszámolni a vízet. A víz mennyisége hatni fog a további havi fogyasztás kiszámításánál, ami azt jelenti holy az év folyamán a medence víz is be lessz számítva.

 

Sanacija prepusta v naselju Renkovci

Spoštovani porabniki vode,

zaradi sanacijskih delih na prepustu pitne vode v naselju Renkovci je prekinjena dobava pitne do objektov na desni strani ceste v smeri Dobrovnika, od HŠ 2 do HŠ 8. Prekinitev dobave pitne vode je predvidena od 9.00 do 15.00 ure. 

Po sanaciji uporabnikom priporočamo izpiranje internega vodovodnega omrežja na vseh internih pipah nekaj minut, do zbistritve iztoka pitne vode.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 09. 05. 2024 | Objavljeno v Novice in obvestila

Sanacijska dela v Panonskem naselju

Spoštovani porabniki vode,

zaradi nepredvidenih del pri gradbenih delih v Panonskem naselju je prekinjena dobava pitne vode v delu Lendavskih goric in Panonskem naselju. Ponovna dobava pitne vode je predvidena do 15.00 ure. 

Po sanaciji uporabnikom priporočamo izpiranje internega vodovodnega omrežja na vseh internih pipah nekaj minut, do zbistritve iztoka pitne vode.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 09. 05. 2024 | Objavljeno v Novice in obvestila