Novice in obvestila

KVALITETA PITNE VODE

Spoštovani,

obveščamo Vas, da zaposleni Eko-parka vsakodnevno spremljajo in preverjajo stanje na VV Gaberje in Turnišče, glede morebitne ogroženosti poplav na VV.

Trenutno nobeden od VV ni ogrožen zaradi poplav in oba VV , kot celoten sistem delujeta normalno. Sicer imata vodna vira tudi protipolavno zaščito. Danes 7.8.2023 je predvideno tudi izvedba notranje kontrole pitne vode.

Vsled vsega navedenega ocenjujemo, da je pitna voda neoporečna in ni potrebe po prekuhavanju pred uporabo. Kljub temu smo uvedli preventivni ukrep povečanja kloriranja na VV z 0,12 na 0,20 mg/l (najvišja dovoljena 0,5 mg/lit)

 

V primeru, da bi prišlo do kakršnihkoli sprememb, bomo javnost obvestili preko sredstev javnega obveščanja.

 

Lep pozdrav,

Jožef Gerenčer

Datum: 07. 08. 2023 | Objavljeno v Novice in obvestila

Sanacijska dela v naselju Dolga vas

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Dolgi Vasi, bo danes, dne 28.07.2023 med 9.00 in 12.00 uro, zaradi sanacije prekinjena dobava vode v delu naselja, ki obsega parne hišne številke, od HŠ 20 do HŠ 120 (na desni strani Glavne ceste).

Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 28. 07. 2023 | Objavljeno v Novice in obvestila

Vzdrževalna dela na vodohranu Turnišče

Spoštovani uporabniki pitne vode,

dne 25.7.2023 se bo izvajalo čiščenje VH Turnišče, dela bodo potekala med 12 in 17 uro. Pri izključitvi in ponovni vključitvi vodohrana v sistem oskrbe s pitno vodo, lahko pride do začasne motnosti pitne vode, zaradi česar lahko pride do motnosti pitne vode na posameznih delih vodovodnega omrežja.

Motnost pitne vode  je prehodnega značaja. V primeru, da se zazna motnost pitne vode, je vodo izpuščati toliko časa, da priteče bistra voda.

Datum: 25. 07. 2023 | Objavljeno v Novice in obvestila

ZBIRANJE NEVARNIH IN POSEBNIH ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU DOLGA VAS

Na podlagi sprejetega program izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini Lendava za leto 2023 se v zbirnem centru Dolga vas s 1.5.2023 začelo izvajati zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov.

Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati v zbirnem centru Dolga vas, so:

 • onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…),
 • absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …),
 • barve, laki, impregnirana sredstva, premazi,
 • odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, …),
 • razredčila, odpadna topila,
 • odpadna zdravila,
 • baterije, akumulatorji vseh vrst (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, traktorski, akumulatorji),
 • odpadna fitofarmacevtska sredstva (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva),
 • kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije,
 • živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti,
 • neonska svetila (cevi) in halogenska svetila
 • odpadna jedilna olja in maščobe

 Opozorilo: Baterije in stara zdravila prinesite ločeno od ostalih nevarnih in posebnih odpadkov. Tekočine prinesite le v zaprtih posodah in originalni embalaži. Odpadne tekočine medsebojno ne mešati, da bi preprečili nepredvidene reakcije med različnimi snovmi.

Nevarne in posebne odpadke zbiramo v zbirnem centru Dolga vas po spodnjem urniku. Občanom je pri oddajanju odpadkov v pomoč strokovno usposobljen sodelavec, ki izdaja tudi potrdila o količini in vrsti oddanih odpadkov.

 

Zimski čas (nov – apr)

Poletni čas (maj-okt)

Torek

13.00-16.00

13.00-17.00

Sreda

13.00-16.00

13.00-17.00

Četrtek

13.00-16.00

13.00-17.00

Petek

13.00-16.00

13.00-17.00

Prva sobota v mesecu

9.00-12.00

9.00-12.00

Posamezno gospodinjstvo lahko v okviru GJS brezplačno preda do 10 kg nevarnih odpadkov letno. Količina nevarnih odpadkov, ki presega 10 kg se obračuna po ceniku pooblaščenega prevzemnika odpadkov. Nevarni in posebni odpadki, ki so nastali v okviru pridobitnih dejavnosti se prevzamejo samo proti plačilu. Glede predaje količin nad 100 kg se je predhodno dogovoriti (GSM: 040 302 523). Ob predaji nevarnih in posebnih odpadkov imejte s sabo zadnji račun za komunalne storitve.

 

VESZÉLYES ÉS KÜLÖNLEGES HULLADÉK GYŰJTÉSE A HOSSZÚFALUI HULLADÉKGYŰJTŐ KÖZPONTBAN

A hulladékgyűjtés és hulladékszállítás gazdasági közszolgáltatás 2023. évi Lendva községi ellátásáról szóló program alapján a hosszúfalui gyűjtőközpontban 2023. május 1-jétől elkezdődött a veszélyes és különleges hulladékok gyűjtése. A veszélyes és különleges hulladék közé, amelyet szelektíven kell gyűjteni és leadni az arra megbízott vállalkozásoknak, a következőket soroljuk:

 • szennyezett csomagolás és spray-csomagolás (festékek, lakkok, ragasztók, növényvédő szerek, olajok üres csomagolása, maradvány festékek, növényvédő szerek…),
 • abszorbensek (ecsetek, rongyok, keverők, lapátok…),
 • festékek, lakkok, impregnált eszközök, bevonatok,
 • hulladék olajok (motorolaj, hidraulikaolajok, kenőolajok…),
 • hígítószerek, hulladék oldószerek,
 • hulladék gyógyszerek,
 • elemek, mindenféle típusú akkumulátorok (elembetétek, gombelemek, autó-, teherjármű-, traktorakkumulátorok),
 • hulladék növényvédő szerek (permetszerek és mindenfajta más védőszerek a gyümölcstermesztés, a szőlőtermesztés, a kertészet, a mezőgazdaság területéről),
 • savak, lúgok, fehérítőszerek, tisztítószerek, speciális tisztítószerek, ragasztók,vegyi anyagok,
 • higanyos hőmérők és egyéb higanytartalmú eszközök,
 • neoncsövek és halogén lámpák,
 • hulladék étkezési olajok és zsírok.

 Figyelmeztetés: Az elemeket és a régi gyógyszereket a többi veszélyes és különleges hulladéktól elkülönítve kell leadni. A folyadékok zárt edényekben és eredeti csomagolásban adhatók le. A különböző anyagok közötti előreláthatatlan reakciók megelőzése érdekében a hulladék folyadékokat egymás között ne keverjék!

A veszélyes és különleges hulladékok a hosszúfalui gyűjtőközpontban az alábbi órarend szerint adhatók le. A község polgárait a hulladékok leadásában szakképzett munkatárs segíti, aki egyúttal kiadja a leadott hulladék mennyiségéről és fajtájáról szóló igazolást is.

Munkaidők

Téli időszak (nov. – ápr.)

nyári időszak (május – okt.)

Kedd

13.00–16.00

13.00–17.00

Szerda

13.00–16.00

13.00–17.00

Csütörtök

13.00–16.00

13.00–17.00

Péntek

13.00–16.00

13.00–17.00

Első szombat a hónapban

  9.00–12.00

9.00–12.00

Az egyes háztartások a gazdasági közszolgáltatás keretében évente legfeljebb 10 kg veszélyes hulladékot adhatnak le. A 10 kg-ot meghaladó mennyiségű hulladék a meghatalmazott hulladékátvevő árjegyzéke szerinti díj megfizetése ellenében adható le. A jövedelemszerző tevékenység keretében keletkező veszélyes és különleges hulladék csak fizetés ellenében adható le. 100 kg-ot meghaladó hulladékmennyiség leadásához előzetes egyeztetés szükséges (GSM: 040 302 523). A veszélyes és különleges hulladékok leadásakor legyen Önnél a kommunális szolgáltatásról szóló utolsó számla.

Datum: 14. 07. 2023 | Objavljeno v Novice in obvestila

OBVESTILO O DISTRIBUCIJI VREČ ZA MEŠANO EMBALAŽO / ÉRTESÍTÉS A ZSÁKOK OSZTÁSÁRÓL A VEGYES CSOMAGOLÁS GYŰJTÉSÉHEZ

Spoštovani,
Na podlagi Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur list RS 60/13 s spremembami) in Programa izvajanja gospodarske javne službe (GJS) zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Lendava za leto 2023, bo izvajalec GJS 05.06. 2023 delil namenske vreče za mešano embalažo, in sicer:

– vreče bodo delili zaposleni izvajalca GJS na lokacijah in urniku kot je to razvidno iz tabele v nadaljevanju

– količina vreč, ki jo prejme posamezno gospodinjstvo velja za obdobje 12 mesecev, kot sledi:

· gospodinjstvo z 1 osebo (obračun storitev 60 l MKO ) prejme 12 vreč (1 kom na mesec)
· gospodinjstvo 2 do 4 osebe (obračun storitev 120 l MKO ), prejme 24 vreč (2 kom na mesec)
· gospodinjstvo z 5 in več osebami (obračun storitev 240 l MKO ali več) prejme 48 vreč (4 kom na mesec)Tisztelt Címzett,
A hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó műszaki szabályzatok alapján Lendva Község területén (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlöny 60/13 sz. módosításokkal), valamint a hulladékgyűjtés és -szállítás gazdasági közszolgáltatásának megvalósítására 2023-re irányuló program alapján Lendva község területén, a gazdasági közüzemi szolgáltató 2023. június 05-én rendeltetésszerű zsákokat oszt ki a vegyes hulladékcsomagolás gyűjtéséhez, nevezetesen – a zsákokat a közüzemi szolgáltató alkalmazottai osztják szét az alábbi táblázat szerinti helyeken és ütemezés szerint

– az egyes háztartások által átvett zsákok mennyisége 12 hónapra vonatkozik, az alábbiak szerint:

– az 1 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 60 l VKH) 12 zsákot kap (havi 1 db.)
– a 2-4 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 120 l VKH), 24 zsákot kap (havi 2 db.)
– az 5 vagy annál több személyt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 240 l VKH vagy több) 48 zsákot kap (havi 4 db.)RAZPORED DELITVE VREČ / A ZSÁKOK KIOSZTÁSÁNAK MENETRENDJE

Datum: 31. 05. 2023 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki