Novice in obvestila

Motena dobava pitne vode – Hotiza

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Hotizi, bo dne 29.07.2021 (četrtek),  predvidoma med 12.00 in 14.00 uro  prekinjena dobava vode v vasi Hotiza – Petrova ulica. Ko zaznate prisotnost pitne vode, priporočamo, da na internem omrežju  izpuščate vodo nekaj minut do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 29. 07. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila

Sanacijska dela na vodovodnem omrežju v Čentibi

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Čentibi, bo dne 19.07.2021 (ponedeljek),  predvidoma med 9.00 in 14.00 uro  prekinjena dobava vode v vasi Čentiba – naselje Zatak.

Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 16. 07. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila

Spoštovani uporabniki vode!

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Petišovcih, bo danes, dne 13.07.2021,  predvidoma med 12.00 in 14.00 uro  prekinjena dobava vode v vasi Petišovci in mejnem prehodu Petišovci.

Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 13. 07. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila

IZPUŠČANJE VODE Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA ČIM NIŽJIH TEMPERATUR VODE TER MERITVE HIDRANTNEGA OMREŽJA – VÍZ KIERESZTÉSE A HIDEGEBB VÍZHŐMÉRSÉKLET ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN ÉS A TŰZCSAP HÁLÓZAT ELLENŐRZÉSE

Spoštovani porabniki pitne vode

Obveščamo vas, da smo z mesecem junijem začeli na posameznih odsekih vodovodnega sistema A izpuščati pitno vodo preko hidrantnega sistema. S tedenskim izpuščanjem pitne vode želimo zagotoviti čim nižjo temperaturo pitne vode v vodovodnem omrežju in sočasno omogočiti povišano frekvanco zamenjave vode. Uporabnike pitne vode tudi obveščamo, da smo zaradi povišanega mikrobiološkega tveganja, vsled povišanih temperatur pitne vode,  začeli z dokloriranjem na vodohranu Črenšovci in nabiri Dobrovnik. Ukrepa bomo izvajali v poletnih mesecih (julij, avgust in september) t.j. v času povišanih temperatur pitne vode v omrežju.

Istočasno vas obveščamo, da bomo v juliju in avgustu izvajali obvezne letne meritve hidrantnega omrežja na celotnem vodovodnem omrežju, zato obstaja možnost, da bo občasno prihajalo do manjših motenj, pri dobavi pitne vode in sicer v občinah Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Črenšovci, Odranci in Turnišče.

Redni letni pregled hidrantnega omrežja bo potekal po naslednjem terminskem planu:

  • 7.2021 in 6.7.2021 Občina Dobrovnik
  • 7.2021 Občina Kobilje
  • 7.2021, 9.7.2021, 12.7.2021, 13.7.2021 in 14.7.2021 Občina Turnišče
  • 7.2021 in 16.7.2021 Občina Odranci
  • 7.2021, 20.7.2021, 26.7.2021, 27.7.2021, 28.7.2021 in 29.7.2021 Občina Črenšovci
  • 7.2021, 31.7.2021, 2.8.2021, 3.8.2021, 4.8.2021, 5.8.2021 Občina Lendava

Zaradi teh ukrepov in posegov se lahko zgodi, da zaznate kako spremembo lastnosti vode, zato vam priporočamo, da v tem primeru na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, oziroma toliko časa, da se voda zbistri.

Hvala za razumevanje!

 

Tisztelt vízfelhasználók

Értesítjük önöket, hogy a juniusi hónappal elkezdtük a víz kieresztését az A-szisztema egyes szakaszain. Heti szinten fogjuk a vízet kiereszteni egyes tüzcsapokon annak érdekében, hogy a víz hőmérséklete minnél alacsonyabb maradjon a nyári időszakban, és ezzel a víz minősége is minnél jobb maradjon. Mivel víz hőmésréklete növekedésével megnő a víz mikróbiológiai szennyeződésének lehetősége, juliustól éspedig feltehetően szeptember végig aktiváljuk a Dobronakon és a Črenšovcin lévő klóradagolót is, hogy megfelelő klórmennyiség hozzáadásával megfékezzük a mikróbiológiai organizmusok kialakulását.

Egyutal értesítjük önöket, hogy a kötelező évi tűzcsap hálózat ellenőrzése miatt Lendva, Dobronak, Kobilje, Črenšovci, Odranci és a Turnišče-i községekben  juliusban és augusztusban zavart vízszolgáltatás várható.

Ezek az intészkedések és beavatkozások miatt megeshet, hogy valmilyen változást észlelnek a víz tulajdonságaiban. Azt ajánljuk hogy ebben az esetben minden olyan helyen ahol lehetőségük van a vízet kiengedni, azt tegyék is meg néhány percig, vagyis addig mig a víz kitisztul.

Megértésüket előre is köszönjük!

OBVESTILO O DISTRIBUCIJI VREČ ZA MEŠANO EMBALAŽO / ÉRTESÍTÉS A ZSÁKOK OSZTÁSÁRÓL A VEGYES CSOMAGOLÁS GYŰJTÉSÉHEZ

Spoštovani,
Na podlagi Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur list RS 60/13 s spremembami) in Programa izvajanja gospodarske javne službe (GJS) zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Lendava za leto 2021, bo izvajalec GJS 01.06. 2021 delil namenske vreče za mešano embalažo, in sicer:

– vreče bodo delili zaposleni izvajalca GJS na lokacijah in urniku kot je to razvidno iz tabele v nadaljevanju

– količina vreč, ki jo prejme posamezno gospodinjstvo velja za obdobje 12 mesecev, kot sledi:

· gospodinjstvo z 1 osebo (obračun storitev 60 l MKO ) prejme 12 vreč (1 kom na mesec)
· gospodinjstvo 2 do 4 osebe (obračun storitev 120 l MKO ), prejme 24 vreč (2 kom na mesec)
· gospodinjstvo z 5 in več osebami (obračun storitev 240 l MKO ali več) prejme 48 vreč (4 kom na mesec)

 

Tisztelt Címzett,
A hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó műszaki szabályzatok alapján Lendva Község területén (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlöny 60/13 sz. módosításokkal), valamint a hulladékgyűjtés és -szállítás gazdasági közszolgáltatásának megvalósítására 2021-re irányuló program alapján Lendva község területén, a gazdasági közüzemi szolgáltató 2021. június 01-én rendeltetésszerű zsákokat oszt ki a vegyes hulladékcsomagolás gyűjtéséhez, nevezetesen – a zsákokat a közüzemi szolgáltató alkalmazottai osztják szét az alábbi táblázat szerinti helyeken és ütemezés szerint

– az egyes háztartások által átvett zsákok mennyisége 12 hónapra vonatkozik, az alábbiak szerint:

– az 1 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 60 l VKH) 12 zsákot kap (havi 1 db.)
– a 2-4 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 120 l VKH), 24 zsákot kap (havi 2 db.)
– az 5 vagy annál több személyt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 240 l VKH vagy több) 48 zsákot kap (havi 4 db.)

 

RAZPORED DELITVE VREČ / A ZSÁKOK KIOSZTÁSÁNAK MENETRENDJE

 

Datum: 26. 05. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila