Voda: Predstavitev

Eko-park d.o.o. Lendava od leta 2008 izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo. Podjetje upravlja in vzdržuje celoten vodovodni sistem v lasti Občine Lendava, ki oskrbuje nekaj več kot 10.000 prebivalcev na območju občine. Prav tako pa izvaja javno službo za del občine Dobrovnik, točneje za vas Žitkovci.

Vodovodni sistem sloni na kakovostnem vodnem zajetju Gaberje, kjer je črpališče s tremi črpalkami, ki črpajo vodo iz tretjega vodonosnega sloja na globini 18 m.  Celoten vodni sistem nadziramo s pomočjo telemetrije, ki omogoča stalni monitoring oz. kontrolo in vodenje delovanja vodovodnega sistema ter vodenje evidenc.

Podjetje ima ustrezno kvalificirane in uposobljene vodovodarje in druge kadre, kar mu omogoča, da z lastnimi kapacitetami vzdržuje in nadzira celoten vodovodni sistem.

 

Sprejeti letni programi:    PROGRAM GJS VODOVOD za leto 2018-2021

Letno poročilo :  Poročilo pitna voda 2017 (PDF, 2,9MB)