Voda: Monitoring 2018

Vsebina: Letna poročila
Zavod za zdravstveno varnost Maribor
   
Letna poročila
28.03.2017 Poročilo pitna voda 2017 (PDF, 2,9MB)

 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, javni zavod Maribor
LETO 2018
04.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 914KB)  
04.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ DOBROVNIK (PDF, 959KB)  
04.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE STREHOVCI 30 (PDF, 915KB)  
04.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE STREHOVCI 72 (PDF, 914KB)  
08.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu CVETLIČARNA FERENČAK TRNJE 58 (PDF, 1125KB)  
08.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA ŽABJEK, ŽIŽKI 78 (PDF, 1125KB)  
08.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ ČRENŠOVCI (PDF, 1125KB)  
08.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ VELIKA POLANA (PDF, 1341KB)  
10.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 910KB)  
15.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE STOLP (PDF, 990KB)  
15.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAKARDI BAG GOMILICA (PDF, 1726KB)  
17.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC GABERJE (PDF, 943KB)  
22.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ SREDNJA BISTRICA (PDF, 1127KB)  
22.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu TRGOVINA GODINA DOLNJA BISTRICA 92 (PDF, 1127KB)  
24.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ DOBROVNIK (PDF, 1127KB)  
24.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ I LENDAVA (PDF, 1127KB)  
29.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ KOBILJE (PDF, 1070KB)  
29.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ ODRANCI (PDF, 1071KB)  
29.01.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ TURNIŠČE (PDF, 1071KB)  
05.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H1, DOLNJA BISTRICA 1A (PDF, 1128KB)  
05.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOM STAREJŠIH VELIKA POLANA (PDF, 1128KB)  
05.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC ŽUPANČIČEVA LENDAVA (PDF, 1270KB)  
12.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC ŽUPANČIČEVA LENDAVA (PDF, 991KB)  
12.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PETROL ODRANCI (PDF, 1128KB)  
12.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC SREDNJA BISTRICA (PDF, 1128KB)  
14.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 1164KB)  
19.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAKARDI BAR, GOMILICA (PDF, 1347KB)  
19.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN ČRENŠOVCI (PDF, 1346KB)  
19.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE STREHOVCI 72 (PDF, 1070KB)  
27.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DSŠ LENDAVA(PDF, 1128KB)  
27.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LABEL MOSTJE 48(PDF, 1128KB)  
27.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LASTORIA HOTIZA (PDF, 1128KB)  
27.02.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ KOBILJE (PDF, 1128KB)  
05.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu CVETLIČARNA FERENČAK, TRNJE 58 (PDF, 1129KB)  
05.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE BREZOVICA 29 (PDF, 1129KB)  
05.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR TIFFANI, ČRENŠOVCI (PDF, 1551KB)  
06.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 1490KB)  
06.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu IZVIR KRANJČEVA (PDF, 997KB)  
12.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA KOREN, RENKOVCI 2 (PDF, 1129KB)  
12.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OS SREDNJA BISTRICA (PDF, 1128KB)  
21.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOS II LENDAVA (PDF, 1203KB)  
26.03.2018  Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu KVATRO BAR DOLINA (PDF, 1204KB)  
26.03.2018  Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu GOSTILNA BOGDAN, ODRANCI, MLADINSKA6 (PDF, 1204KB)  
27.03.2018  Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR MEDEA, DOLGA VAS (PDF, 1203KB)  
27.03.2018  Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE KOT, RIBIŠKA 12 (PDF, 1202KB)  
27.03.2018  Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ KOBILJE (PDF, 1203KB)  
15.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC DOBROVNIK (PDF, 2716KB)  
19.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRALIŠČE TURNIŠČE (PDF, 1715KB)  
26.03.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu MERCATOR DOBROVNIK (PDF, 1433KB)  
03.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČISTILNA NAPRAVA, MALA POLANA (PDF, 1204KB)  
03.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H1, TRNJE 150 (PDF, 1204KB)  
04.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR BALIGAČ, DOLNJI LAKOŠ (PDF, 1066KB)  
04.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 1285KB)  
09.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE (PDF, 1423KB)  
09.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA ŽABJEK, ŽIŽKI (PDF, 1614KB)  
11.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC TOMŠIČEVA, LENDAVA (PDF, 1203KB)  
16.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOLNJA BISTRICA 160B (PDF, 1203KB)  
16.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu TRNJE 86, HIDRANT (PDF, 1228KB)  
18.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ II LENDAVA (PDF, 1202KB)  
18.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu GOSTILNA KOLODVOR, LENDAVA (PDF, 1203KB)  
23.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H1, TURNIŠČE, ULICA 4. MAJA (PDF, 1204KB)  
23.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA OB ČRNCU, ODRANCI (PDF, 1203KB)  
23.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC SREDNJA BISTRICA (PDF, 1203KB)  
24.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ II LENDAVA (PDF, 2714KB)  
25.04.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE (PDF, 1285KB)  
08.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu MERCATOR DOBROVNIK (PDF, 1204KB)  
08.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE(PDF, 1065KB)  
08.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ GENTEROVCI (PDF, 1202KB)  
16.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PIZZERIJA MALIBU, KAPCA (PDF, 1203KB)  
16.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA LASTORIA HOTIZA (PDF, 1432KB)  
21.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu CVETLIČARNA FERANČAK, TRNJR 58 (PDF, 1203KB)   
21.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H4, MLADINSKA 4, ODRANCI (PDF, 1201KB)   
23.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PITNIK PRI KOSTANJU, LENDAVA (PDF, 1203KB)  
23.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC_GABERJE (PDF, 1203KB)  
28.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC TURNIŠČE (PDF, 1567KB)  
29.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ DOBROVNIK (PDF, 1202KB)  
29.05.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LABEL MOSTJE (PDF, 1203KB)  
05.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA HORVAT, ČRENŠOVCI (PDF, 1202KB)  
06.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 1284KB)  
11.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA KAMIN ŽIŽKI (PDF, 1203B)  
11.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H 3, TRNJE 86 (PDF, 1372KB)  
11.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN ČRENŠOVCI (PDF, 1614KB)  
12.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu IZVIR KRANJČEVA (PDF, 1067KB)  
12.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu GOSTILNA KOLODVOR, LENDAVA (PDF, 1200KB)  
14.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H 3, TRNJE 86 (PDF, 1203KB)  
15.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE NEKLORIRANA (PDF, 1066KB)  
15.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE STOLP (PDF, 1075KB)  
15.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H 3, TRNJE 86 (PDF, 1203KB)  
15.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H 2 DOLNJA BISTRICA 163 (PDF, 1134KB)  
20.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ SREDNJA BISTRICA (PDF, 1134KB)  
20.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC HOTIZA (PDF, 1133KB)  
20.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ TURNIŠČE (PDF, 1330KB)  
26.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE  STOLP (PDF, 1330KB)  
26.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PETROL ODRANCI (PDF, 1333KB)  
26.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR BALIGAČ, DOLNJI LAKOŠ (PDF, 1333KB)  
26.06.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu KVATRO BAR, DOLINA (PDF, 1333KB)  
03.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BIFE BLAGOVNICA, LENDAVA (PDF, 1203KB)  
03.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 1284KB)  
03.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OBČINA KOBILJE (PDF, 1202KB)  
03.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu TRGOVINA MERCATOR, DOBROVNIK (PDF, 1203KB)  
09.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE (PDF, 901KB)  
09.07.2018

Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT 1, GASILSKA 37, ČRENŠOVCI  (PDF, 1057KB)

 
16.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu CVETLIČARNA FERENČAK. TRNJE (PDF, 913KB)  
16.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H1, DOLINASKA 13, ODRANCI (PDF, 913KB)  
16.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H3, DOLNJA BISTRICA 144(PDF, 914KB)  
23.7.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE STREHOVCI 72 (PDF, 911KB)  
23.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PETROL, DOLNJI LAKOŠ  (PDF, 911KB)  
23.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN KOBILJE  (PDF, 1040KB)  
24.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H1, GOMILICA 122A (PDF, 914KB)  
27.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT KOBILJE 231 (PDF, 911KB)  
27.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN KOBILJE (PDF, 913KB)  
31.07.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT H3, DOLNJA BISTRICA 144 (PDF, 831KB)  
01.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 812KB)  
01.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LABEL, MOSTJE (PDF, 913KB)  
01.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PITNIK PRI KOSTANJU, LENDAVA (PDF, 913KB)  
06.08.2018

Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT1, GASILSKA 37, ČRENŠOVCI (PDF, 813 KB)

 
06.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LERO BAR, PETIŠOVCI (PDF, 913 KB)  
06.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA ŽABJEK, ŽIŽKI 78(PDF, 913 KB)  
06.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu CVETLIČARNA FERENČAK, TRNJE (PDF, 913 KB)  
13.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE(PDF, 814 KB)  
13.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PETROL ODRANCI(PDF, 914KB)  
13.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT, SREDNJA BISTRICA 91 (PDF, 759KB)  
13.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE DOLNJA BISTRICA 160 B (PDF, 1189KB)  
20.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR TORCIDA, GORNJI LAKOŠ (PDF, 914KB)  
20.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu KVATRO BAR, DOLINA (PDF, 914KB)  
20.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE STREHOVCI 30 (PDF, 913KB)  
20.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu PETROL DOLNJI LAKOŠ (PDF, 914KB)  
20.08.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OMREŽJE STREHOVCI 30 (PDF, 913KB)  
03.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN DOBROVNIK (PDF, 914KB)  
03.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC GABERJE (PDF, 1161KB)  
04.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ ČRENŠOVCI (PDF, 1287KB)  
10.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ SREDNJA BISTRICA (PDF, 813KB)  
10.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR MINUTA, NEDELICA 115 A (PDF, 1935KB)  
12.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN GREGORČIČEVA LENDAVA (PDF, 1190KB)  
17.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE TURNIŠČE (PDF, 963KB)  
17.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu TRGOVINA GODINA, DOLNJA BISTRICA (PDF, 814KB)  
17.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ ODRANCI (PDF, 915BK)  
17.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC SREDNJA BISTRICA (PDF, 815KB)  
26.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LERO BAR, PETISOVCI (PDF, 915KB)  
26.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OSNOVNA ŠOLA KOBILJE (PDF, 915KB)  
26.09.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ DOBROVNIK (PDF, 1219KB)  
02.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE (PDF, 962KB)  
02.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DSŠ LENDAVA (PDF, 1062KB)  
02.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu KOT, RIBIŠKA 12 (PDF, 913KB)  
05.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu GOMILICA 58 A, ŠARKEZI (PDF, 914KB)  
05.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAKARDI BAR GOMILICA (PDF, 914KB)  
08.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT1, ŽIŽKI 25 (PDF, 914KB)  
08.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT 4, DOLNJA BISTRICA 132 (PDF, 814KB)  
10.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR MLINARIČ (BIVŠA MEDEA), DOLGA VAS (PDF, 9142KB)  
11.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA HORVAT, ČRENŠOVCI (PDF, 1135KB)  
15.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN TURNIŠČE (PDF, 963KB)  
16.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VODOHRAN KOBILJE (PDF,913KB)  
16.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC DOBROVNIK (PDF,914KB)  
18.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OKREPČEVALNICA HORVAT ČRENŠOVCI (PDF,915KB)  
22.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu BAR TROPICANO, SREDNJA BISTRICA (PDF,915KB)  
23.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC GABERJE (PDF,916KB)  
23.10.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu VRTEC TOMŠIČEVA, LENDAVA (PDF,816KB)  
05.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu ČRPALIŠČE GABERJE, LENDAVA (PDF,962KB)  
05.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT , TRNJE 150(PDF,914KB)  
12.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ SREDNJA BISTRICA (PDF, 915KB)  
14.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu LABEL D.O.O. LENDAVA  (PDF,814KB)  
14.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ GENTEROVCI (PDF,914KB)  
20.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu MERCATOR DOBROVNIK(PDF,814KB)  
20.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu HIDRANT NEDELICA 48 (PDF,914KB)  
27.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu DOŠ II LENDAVA (PDF,915KB)  
27.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu KVATRO BAR DOLINA (PDF,1063KB)  
27.11.2018 Analiza pitne vode – Poročilo o preizkusu OŠ KOBILJE (PDF,915KB)  

Arhiv analiz: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017