Sporočila z oznako »voda«

Priporočamo uživanje vodovodne pitne vode

V članku Neprijetna resnica o vodi iz plastenke, objavljenjem na spletni strani RTVSLO, dr. Lučka Kajfež Bogataj in drugi strokovnjaki opozarjajo na to, da je vsakodnevna raba vode iz plastenke nepotrebna, saj je vodovodna pitna voda visokokvalitetna, sveža in bogata s kisikom.
Tudi lendavska voda, ki jo zajemamo iz vodnega zajetja Gaberje, velja za visokokakovostno. Izvajamo pa tudi predpisane stalne kontrole, ki so objavljene na naši spletni strani in to potrjujejo.

Več si lahko preberete na spodnjem naslovu:
http://www.rtvslo.si/okolje/neprijetna-resnica-o-vodi-iz-plastenke/211153

Datum: 31. 08. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Svetovni dan voda

Varujmo naravno bogastvo – vodo!

Voda je življenje. Voda je predpogoj za obstoj človeka, živali in rastlin in je nenadomestljiv vir za nacionalne ekonomije. Ima temeljno vlogo pri klimatskih spremembah. V kapljici vode lahko živi do 30 milijonov mikroorganizmov.  Dejstvo, da brez vode ni življenja, poznamo. Brez hrane človek preživi en mesec, brez vode pa le 5 do 7 dni. Pomen skrbi za vodo pa so leta 1992 priznali tudi Združeni narodi, ko so določili 22. marec kot svetovni dan voda. S tem so želeli poudariti pomen skrbi za vodo; še več, obdobje med leti 2005 in 2015 so  razglasili za desetletje ukrepanja na temo »Voda za življenje«.
Več »

Datum: 20. 03. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Priklopili vas Kot na vodovodni sistem Lendava

Občina Lendava je leta 2006 izgradila vodovodno cev do vasi Kot, ki je vse do sedaj še naprej koristila svoj vaški vodovod. Decembra smo se upravljavec in predstavniki Krajevne skupnosti ter vaščani uspeli dokončno dogovoriti za prehod uporabnikov na osrednji vodovodni sistem Lendava. Vodovod vasi Kot smo decembra uspešno priklopili na osrednji vodovodni sistem občine Lendava in s tem zagotovili redno in kakovostno oskrbo z vodo za 128 prebivalcev.

Nepriključena na osrednji vodovodni sistem občine Lendava tako ostaja še vas Hotiza, ki jo planiramo priklopili v okviru projekta pomurskega vodovoda, ki je že v fazi priprave tehnične in investicijske dokumentacije.

Datum: 26. 01. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

VABILO: Popis vodomerov v vinskih kleteh

Spoštovani!

Vabimo vse lastnike vinskih kleti in vikendov, ki nam še niste javili stanja vodomerov, da nam sporočite stanje vodomerov do 09.01.2009. Stanje nam lahko sporočite na  tel: 02 577 62 86 in 02 577 62 80 ali fax: 02 577 62 84.
V primeru, da nam stanja ne sporočite, bomo za leto 2008 obračunali porabo vode na podlagi porabe iz leta 2007.

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft. Lendva
Datum: 18. 12. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE

EKO PARK Lendava d.o.o.  je dne 17. julija 2008 prejel rezultate izvedene analize Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota – Enota za zdravstveno ekologijo o vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti dne 8. julija 2008  v oskrbovalnem območju MV Lendava (črpališče Gaberje) pri čemer je bila ugotovljena mikrobiološka neskladnost po Pravilniku o pitni vodi – Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Posledica ugotovljene neskladnosti so bila pogosta deževja  z neurjem. Več »

Datum: 17. 07. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE

EKO-PARK d.o.o. Lendava je dne 11. julija 2008 prejel rezultate izvedene analize Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota – Enota za zdravstveno ekologijo o vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti dne 7.julija 2008  v oskrbovalnem območju MV Lendava (črpališče Gaberje) pri čemer  je bila ugotovljena mikrobiološka neskladnost po Pravilniku o pitni vodi – Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Odgovorna oseba notranjega nadzora
in vodstvo podjetja Eko-park do.o. Lendava

Več »

Datum: 16. 07. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO: BLOKI – voda preveč obračunana v maju 2008

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da je s strani popisovalca vodomerov, Komunale Lendava,  prišlo do napačnega popisa porabe vode. Zaradi tega ste stanovalci v blokih za mesec maj 2008 dobili obračunano večjo količino vode kot ste jo dejansko porabili. Pri položnici za mesec junij 2008 bo preveč zaračunana voda poračunana, kar pomeni, da bo količina porabljene vode za mesec junij primerno nižja.

Za napako se v imenu Komunale Lendava opravičujemo.

Direktor:
Jože Gerenčer
Datum: 23. 06. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |