Sporočila z oznako »Voda je biser okolja«

Fotogalerija: Predstavitev varovanja kvalitete vode

Mednarodna protipoplavna in vodovarstvena delavnica (Kerkaszentkirály, Madžarska, junij, 2010)

Fotografije predstavitve varovanja kvalitete vode:

Vir: NYUDU-KÖVIZIG.hu

Datum: 22. 08. 2010 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |

Fotogalerija: Razstava v Kerkaszentkirály (junij, 2010)

Mednarodna protipoplavna in vodovarstvena delavnica (Kerkaszentkirály, Madžarska, junij, 2010)

Fotografije razstave za obveščanje javnosti o aktivnostih v sklopu projekta WEP:

Vir: NYUDU-KÖVIZIG.hu

Datum: 19. 08. 2010 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |

Aktivnosti v sklopu projekta WEP

Tretji del projekta:

III.

  • Madžarski del projekta: mednarodno strokovno sodelovanje služb za zaščito pred poplavami na območju R. Slovenije in R. Madžarske (izobraževanje, terenske vaje, priročnik)

  • Slovenski del projekta: Izobraževanje in oblikovanje javne zavesti (delavnice in gradivo za oblikovanje v tiskani/elektronski obliki)

Zaradi porasle višine reke Mure in pritokov leta 2005 smo ugotovili, da je potrebno, da strokovnjaki na madžarski ter slovenski strani delijo svoje izkušnje, ki so jih pridobili pri nasipih in drugih vodno-gospodarskih objektih. V izmenjavo izkušenj oz. v usposabljanje je potrebno zajeti čim širši krog oseb in inštitucij, katere sodelujejo v protipoplavni zaščiti. Več »

Datum: 20. 06. 2010 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |

VABILO: Mednarodna delavnica in vaja o poplavnem varstvu in varstvu kakovosti voda

Spoštovani!

V okviru projekta Water is Environmental Peral (WEP) / Voda je biser okolja / A víz a környezet gyöngye smo pripravili mednarodno delavnico in terenske vaje o poplavnem varstvu in varstvu kakovosti voda. Vabimo vas, da se udeležite dvodnevne delavnice s praktičnim prikazom ukrepov, ki bo dne 23. in 24. junija v Kerkaszentkirály. Več najdete v priloženem vabilu.

Priloga (PDF): vabilo_mednarodna_delavnica (1,1 MB)

Datum: 15. 06. 2010 | Objavljeno v Novice in obvestila, Projekti - zaključeni |

Predstavitev projekta: VODA JE BISER OKOLJA

Polni naziv projekta: Varovanje in upravljanje naravnih vodnih virov skozi revitalizacijo, prostorski razvoj in osveščanje javnosti
Akronim: Voda je biser okolja
Celotna vrednost: 910.611,97 EUR
Viri sredstev: Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Operativni program Slovenija – Madžarska 2007-2013, Republika Slovenija in lastna sredstva
Stopnja in znesek sofinanciranja ESRR: 85%, kar znaša 774.018,97 EUR
Trajanje projekta: Od 01.09.2009 do 30.04.2012
Vodilni partner: Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park Kft.Lendva,
Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, Slovenija
Partner 2: Zahodno-podonavska direkcija za varstvo okolja in vodno gospodarstvo, Vörösmarty u. 2., 9700 Szombathely, Magyarország
Partner 3: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, Slovenija
Vodja projekta, kontakt: Branka BENSA, branka.bensa@eko-park.si

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA: VODA JE BISER OKOLJA

Izvedbo projekta Varovanje in upravljanje naravnih vodnih virov skozi revitalizacijo, prostorski razvoj in osveščanje javnosti, z akronimom Voda je biser okolja, je odobril Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 dne 03.08.2009.

Za podrobnosti si oglejte prilogo.

Priloga: voda_je_biser_okolja_predstavitev_projekta.pdf (1,1 MB)

Datum: 29. 09. 2009 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |

Sporočilo za medije: VODA JE BISER OKOLJA

VODA JE BISER OKOLJA
Polni naslov: Varovanje in upravljanje naravnih vodnih virov skozi revitalizacijo, prostorski razvoj in osveščanje javnosti

Eko-park d.o.o. Lendava, Zahodno-podonavska direkcija za varstvo okolja in vodno gospodarstvo ter Občina Lendava so na razpis Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska (OP SLO-HU 2007-2013) prijavili projekt Voda je biser okolja. Projekt je odobril Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013.

Pogodba o sofinanciranju projekta s SVLR je bila podpisana 29. septembra 2009. Projekt se izvaja v času od 01.09.2009 do 31.08.2011.

Za podrobnosti si oglejte prilogo.

Priloga: voda_je_biser_okolja_sporocilo_za_medije.pdf

Datum: 29. 09. 2009 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |