Sporočila z oznako »Pomurje«

Pomurski vodovod


KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM A

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A je del celovitega reševanja vodooskrbe Pomurja, in sicer projekta »Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja«.


Zakonske podlage za projekt

Na podlagi Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 41/2004, 20/2006, 70/2008, 108/2009), Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/2007) ter Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, (Uradni list RS, št. 32/1993) morajo biti lokalne skupnosti sposobne zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom, med drugim tudi oskrbo z neoporečno pitno vodo, kar je tudi podlaga in razlog za pristop k projektu.

Podlaga za izvedbo projekta je tudi Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS. Št. 87/2009), ki opredeljuje, da se vlaganja v infrastrukturo za oskrbo Pomurske regije s pitno vodo izvedejo iz nacionalnih in kohezijskih sredstev državnega proračuna. Vrednost in letna dinamika financiranja projekta se določi s sprejetim projektom po postopku njegove potrditve s strani organa upravljanja v skladu s pravili državnih pomoči in kohezijske politike Evropske unije. Za izvedbo projekta v času trajanja zakona pa je odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor kot posredniško telo na področju kohezijske politike. Sredstva se zagotovijo na njegovih proračunskih postavkah.

Več »

Datum: 15. 06. 2010 | Objavljeno v Projekti |

Eko-park pripravlja vlogo za pomurski vodovod-sistem A

Potem, ko je podjetje Eko-park uspešno privedlo skupino projektov šestih občin, Dolinska kanalizacija (v skupni vrednosti 27 mio €), do izdaje odločbe za dodelitev sredstev iz Kohezijskega sklada, je sedaj podpisalo še pogodbo za pripravo vloge za prijavo projekta pomurski vodovod – sistem A, ki se prav tako pripravlja za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada. S tem občine potrjujejo zaupanje v strokovnost projektnega in svetovalnega dela podjetja Eko-park.

Datum: 02. 04. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |